ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ሰላምን ሓጐስን

እተሓላለኸ ጸገማት ምስ ዜጋጥመና፡ ሓጐስን ውሽጣዊ ሰላምን ክንረክብ ከም ዘይንኽእል ኰይኑ ይስምዓና ይኸውን። ይኹን እምበር፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ማእለያ ንዘይብሎም ሰባት ንመዓልታዊ ጸቕጥታት ኪዋጽኡሉ፡ ኣካላውን ስምዒታውን ውጥረቶም ኪንክዩ፡ ትርጉምን ዕላማን ዘለዎ ህይወት ኪነብሩ ሓጊዝዎም እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻ እውን ሕጉስ ክትከውን ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንቕሑ!

መገዲ ሓጐስ—ዕግበትን ልግስን

ብዙሓት ሰባት ንሓጐስን ንኣሳልጦን ብጥሪትን ብሃብትን እዮም ዚልክዕዎ። ገንዘብን ጥሪትን ነባሪ ሓጐስ የምጽእ ድዩ፧ መርትዖታት እንታይ ይሕብር፧

ንቕሑ!

መገዲ ሓጐስ—ዕግበትን ልግስን

ብዙሓት ሰባት ንሓጐስን ንኣሳልጦን ብጥሪትን ብሃብትን እዮም ዚልክዕዎ። ገንዘብን ጥሪትን ነባሪ ሓጐስ የምጽእ ድዩ፧ መርትዖታት እንታይ ይሕብር፧

ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕና

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

ኣብ እተፈላለየ ኽፋላት ዓለም ዚነብሩ ሰባት፡ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበሮም ሕማቕ ህይወት ሓዲጎም፡ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ዕርክነት መስሪቶም ኣለዉ።

እተፍቅሮ ሰብ ምስ ዝመውት

እተፍቅሮ ሰብ ሞይቱካዶ፧ ሓዘንካ ንኽትዋጽኣሉ ሓገዝ የድልየካዶ፧

ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን ትኽእል እያ

ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ብምትግባር፡ ሓጐስ ዝመልኦ ሓዳርን ስድራ ቤትን ኪህልወካ ይኽእል እዩ።

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ተምሃር

መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧—ምሉእ ንውሓት

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ መላእ ዓለም ንዚነብሩ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት፡ ንኣገዳሲ ሕቶታት ህይወት መልሲ ኺረኽቡሉ ይሕግዞም ኣሎ። ንስኻኸ ሓደ ኻባታቶም ክትከውን ትደሊዶ፧

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ እዩ ዚምራሕ፧

ኣብ መላእ ዓለም፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብናጻ ብምምራሕ እዮም ዚፍለጡ። እዚ ብኸመይ ከም ዚግበር እስከ ርአ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኪበጽሑኻ ሕተት

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተመያየጥ ወይ ነቲ ብናጻ እንህቦ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ፈትኖ።