መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ

ኣይፋልን፣ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምድሪ ጸፋሕ ከም ዝዀነት ኣይምህርን እዩ። * መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ስነ ፍልጠት መምሃሪ መጽሓፍ ኣይኰነን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ምስ እተረጋገጸ ስነ ፍልጠት ዚጋጮ ዋላ ሓንቲ የልቦን። መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ዘበለ ዅሉ “ሕጅን ንዘለኣለምን ዜተኣማምን እዩ።”—መዝሙር 111:8

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣርባዕተ መኣዝን ምድሪ” ኺብል ከሎ እንታይ ማለቱ እዩ፧

እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣርባዕተ መኣዝን ምድሪ” ዚብልን “ወሰናት ምድሪ” ዚብልን መግለጺ፡ ምድሪ ትርብዒት ከም ዝዀነት ወይ ወሰን ከም ዘለዋ ዜመልክት ጌርካ ቓል ብቓሉ ኺውሰድ የብሉን። (ኢሳይያስ 11:12፣ እዮብ 37:3) ኣብ ክንዳኡስ፡ እዚ ንብዘላ ገጽ ምድሪ ዜመልክት ስእላዊ ዘረባ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኣርባዕቲኡ ኣንፈት ብተመሳሳሊ መገዲ ይጥቀመሉ እዩ።—ሉቃስ 13:29

እታ “መኣዝን” ወይ “ወሰናት” ተባሂላ እተተርጐመት ናይ እብራይስጢ ቓል፡ “ኣኽናፍ” ኣብ ዝትርጉማ ቓል እተመስረተት ቍንቍኛ እያ እትመስል። ብመሰረት ዘ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ባይብል ኢንሳይክሎፔድያ፡ “ክንፊ ዑፍ ንጨቓዊታ ንምጽላል ስለ ዜገልግል፡ [እዛ ቓል እብራይስጢ እዚኣ] ጫፍ ዝዀነ እተዘርግሐ ነገር ዜመልክት ትርጉም ሒዛ።” እዚ መወከሲ ጽሑፍ እዚ ኣስዕብ ኣቢሉ፡ ኣብ እዮብ 37:3ን ኢሳይያስ 11:12ን፡ “እታ ቓል እቲኣ፡ ወሰናት፡ ደረታት፡ ወይ ጫፋት ገጽ ምድሪ ማለት እያ” ይብል።

 ብዛዕባ እቲ ድያብሎስ ንየሱስ ዝፈተኖ ፈተና ደኣኸ እንታይ ኪብሃል ይከኣል፧

ድያብሎስ ንየሱስ ንምፍታን፡ “ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን ወሲዱ፡ ኵለን መንግስትታት ዓለምን ክብረንን ኣርኣዮ።” (ማቴዎስ 4:8) ገሊኦም ሰባት፡ እዚ ዛንታ እዚ ምድሪ ጸፋሕ ከም ዝዀነት እሞ ብዘላ ዓለም ካብ ሓደ ቦታ ዄንካ ኽትርአ ኸም እትኽእል ይምህር ኢሎም ይኣምኑ እዮም። ይኹን እምበር፡ እቲ ኣብዚ ጸብጻብ ተጠቒሱ ዘሎ “ኣዝዩ ነዊሕ ከረን፡” ምሳልያዊ ደኣ እምበር ቃል ብቓሉ ቦታ ኣይኰነን። ስለምንታይ እዚ መደምደምታ ቕኑዕ ከም ዝዀነ እስከ ንርአ።

  • ንዅለን መንግስትታት ዓለም ክትርእየሉ እትኽእል ቃል ብቓሉ ኸረን ኣብ ምድሪ የልቦን።

  • ድያብሎስ ንየሱስ፡ ኵለን መንግስትታት ዓለም ጥራይ ዘይኰነስ፡ “ክብረን” እውን እዩ ኣርእይዎ። እዚ ነገራት እዚ፡ ካብ ርሑቕ ኪርአ ዚከኣል ኣይኰነን፣ እምበኣር፡ ድያብሎስ ንየሱስ ራእይ ኣርእይዎ ኪኸውን ኣለዎ። እዚ ኸኣ ምስቲ ሓደ ሰብ ንእተፈላለየ ቦታታት ምድሪ ኼርኢ ኢሉ ዚጥቀመሉ ፕሮጀክተርን ስክሪንን ኪመሳሰል ይኽእል እዩ።

  • ኣብ ሉቃስ 4:5 ዘሎ ተመሳሳሊ ጸብጻብ፡ ድያብሎስ ንየሱስ፡ “ኵለን መንግስትታት ዓለም ብቕጽበት ኣርኣዮ” ይብል፣ እዚ ብሰብኣዊ ዓይኒ ዘይከኣል እዩ። እዚ ድማ ድያብሎስ ንየሱስ ብሰብኣዊ ዓይኒ ብዚርአ መገዲ ዘይኰነስ፡ ብኻልእ መገዲ ነቲ ፈተና ኸም ዘቕረበሉ ይእምት።

^ ሕ.ጽ. 3 መጽሓፍ ቅዱስ ንኣምላኽ፡ “ኣብ ልዕሊ ኸባብ ምድሪ ዚቕመጥ” ኢሉ ይገልጾ እዩ። (ኢሳይያስ 40:22) ገሊኡ መወከሲታት እታ “ኸባብ’’ ተባሂላ እተተርጐመት ቃል፡ “ድምብልብሎ” ዚብል ትርጉም እውን ከም ዘለዎ ይገልጽ እዩ፣ ኵሎም ምሁራት ግና ኣይኰኑን ምስዚ ሓሳብ እዚ ዚሰማምዑ። ዝዀነ ዀይኑ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ‘ምድሪ ጸፋሕ እያ’ ንዚብል ሓሳብ ኣይድግፎን እዩ።

እተኸለሰ ሕታም፡ 2ይ ጥራዝ፡ ገጽ 4።