መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምልክት “መደምደምታ [እዚ] ስርዓት፡” ወይ “መወዳእታ ዓለም” ዝዀነ ፍጻመታትን ኵነታትን ይገልጽ እዩ። (ማቴዎስ 24:3ትርጉም 1956) መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ እዋን እዚ፡ “ዳሕሮት መዓልትታት፡” ወይ “ግዜ መወዳእታ” ኢሉ ይጽውዖ። (2 ጢሞቴዎስ 3:1፣ ዳንኤል 8:19) እዚ ዚስዕብ ነጥብታት፡ ብትንቢት እተነግረ ጉሉሕ ምልክት ዳሕሮት መዓልትታት እዩ፦

 • ሰፊሕ ውግእ።—ማቴዎስ 24:7፣ ራእይ 6:4

 • ጥሜት።—ማቴዎስ 24:7፣ ራእይ 6:5, 6

 • ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ።—ሉቃስ 21:11

 • ለበዳ፡ ወይ “ፌራ”።—ሉቃስ 21:11ትርጉም 1956

 • ምብዛሕ ዓመጻ።—ማቴዎስ 24:12

 • ምጥፋእ ምድሪ ብደቂ ሰብ።—ራእይ 11:18

 • ምንቍልቋል ባህርይ ሰባት፣ ንኣብነት፡ ብዙሓት ሰባት፡ “ዘየመስግኑ፡ ዘይእሙናት፡ . . . ንስምምዕ ፍቓደኛታት ዘይኰኑ፡ ሓመይቲ፡ ርእሶም ዘይገትኡ፡ ጨካናት፡ ሰናይ ዘይፈትዉ፡ ጠላማት፡ ነቓጻት፡ ብትዕቢት እተነፍሑ” ምዃኖም የርእዩ።—2 ጢሞቴዎስ 3:1-4

 • ምብትታን ስድራ ቤታት፣ ሰባት “ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም ዘይብሎም” ኪዀኑ ኸለዉ፡ ውሉዳት ድማ “ንወለዶም ዘይእዘዙ” ይዀኑ።—2 ጢሞቴዎስ 3:2, 3

 • መብዛሕትኦም ሰባት እታ ንኣምላኽ ዝነበረቶም ፍቕሪ ትዝሕል።—ማቴዎስ 24:12

 • ሃይማኖታዊ ግብዝና ብሰፊሑ ይርአ።—2 ጢሞቴዎስ 3:5

 • ብዛዕባ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ምርዳእ ይውስኽ፣ እዚ ነቲ ንዳሕሮት መዓልትታት ዚምልከት ትንቢታት እውን የጠቓልል።—ዳንኤል 12:4

 • ዓለምለኻዊ ስብከት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ።—ማቴዎስ 24:14

 • እቲ ሰባት ነቲ መወዳእታ ኸም ዝቐረበ ዜርኢ መርትዖ ዘለዎም ዘይተገዳስነትን ላግጽን የስፋሕፍሕ።—ማቴዎስ 24:37-39፣ 2 ጴጥሮስ 3:3, 4

 • ገሊኡ ወይ መብዛሕትኡ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኵሉ እዚ ትንቢታት እዚ ብሓንሳእ ይፍጸም።—ማቴዎስ 24:33

ኣብተን “ዳሕሮት መዓልትታት” ዲና እንነብር ዘሎና፧

እወ። ኵነታት ዓለምን መስርዕ ፍጻመታት መጽሓፍ ቅዱስን፡ ዳሕሮት መዓልትታት ብ1914 ከም ዝጀመራ ይሕብር። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ክትገዝእ ጀሚራ፣ ፈለማ ዝወሰደቶ ስጕምቲ ድማ ንሰይጣን ድያብሎስን ንኣጋንንቱን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ምድርባይ፡ ንንጥፈታቶም ከኣ ኣብ ምድሪ ምሕጻር እዩ ነይሩ። (ራእይ 12:7-12።) እቲ ሎሚ ዚርአ ዘሎ ብዙሕ ሕማቕ ባህርያትን ተግባራትን፡ ሰይጣን ንደቂ ሰብ ይጸልዎም ከም ዘሎ ዜርኢ እዩ፣ እዚ ኸኣ ነዘን ዳሕሮት መዓልትታት እዚአን፡ “ጽንኩር ግዜ” ኸም ዝዀና ገይርወን ኣሎ።—2 ጢሞቴዎስ 3:1