መልሲ መጽሓፍ ቅዱስ

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ሸውዓተ ውጉዝ ሓጢኣት” ወይ “ሸውዓተ ዓበይቲ ሓጢኣት” ኢሉ ፈልዩ ዚገልጾ ሓጢኣት የልቦን። ኰይኑ ግና፡ ሓደ ሰብ ከቢድ ሓጢኣት ዚፍጽም እንተ ዀይኑ፡ ድሕነት ከም ዘይረክብ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህር እዩ። ንኣብነት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንኸም ምንዝርናን ኣምልኾ ጣኦትን መናፍስትነትን ቍጥዓን ስኽራንን ዝኣመሰለ ኸቢድ ሓጢኣት፡ “ግብሪ ስጋ” ኢሉ ይጽውዖ እዩ፣ “እቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዚገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ” ድማ ይገልጽ እዩ።—ገላትያ 5:19-21 *

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ “ዚፍንፍነን ሸውዓተ ነገር” ይጠቅስ ደይኰነን፧

እወ፡ ይጠቅስ እዩ። ምሳሌ 6:16፡ ብዛዕባ ኣምላኽ ክትዛረብ ከላ፡ “ዚጸልአን ሽዱሽተ ነገር ኣለዋ፣ እወ፡ ዚፍንፍነን ሸውዓተ ነገር ኣለዋ” ትብል እያ። ይኹን እምበር፡ እቲ ስዒቡ ኣብ ምሳሌ 6:17-19 ተዘርዚሩ ዘሎ ሓጢኣት፡ ንዅሉ ሓጢኣት ዜጠቓልል ኣይኰነን። የግዳስ፡ ነቲ ንሓሳባትን ንቓላትን ንተግባራትን ዜጠቓልል ኵሉ ዓይነት ሕማቕ ነገራት ዚውክል መሰረታዊ ምድብ ጥራይ እዩ ዚጠቅስ። *

“ውጉዝ ሓጢኣት” ወይ “ዓበይቲ ሓጢኣት” ኪብሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧

እቲ “ውጉዝ ሓጢኣት” ወይ “ዓበይቲ ሓጢኣት” ዚብል መግለጺ፡ “ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓጢኣት” ተባሂሉ እውን ኪትርጐም ይከኣል እዩ። (1 ዮሃንስ 5:16) ኣብ መንጎ “ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓጢኣት”ን “ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት”ን ግና እንታይ ፍልልይ እዩ ዘሎ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኵሉ ሓጢኣት ናብ ሞት ከም ዚመርሕ ብንጹር ይሕብር እዩ። ግናኸ፡ ብመስዋእታዊ በጃ የሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ኻብ ሓጢኣትን ሞትን ክንድሕን ንኽእል ኢና። (ሮሜ 5:12፣ 6:23) እምበኣር፡ “ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓጢኣት፡” ነቲ ብበጃ ክርስቶስ ዘይሽፈን ሓጢኣት እዩ ዜመልክት። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓጢኣት ዚፍጽም ሰብ፡ በቲ ሓጥእ መገዲ ኺመላለስ ዝቘረጸ ብምዃኑ፡ ኣረኣእያኡ ወይ ኣካይዳኡ ዘይልውጥ ሰብ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓጢኣት፡ ‘ዘይሕደግ’ ሓጢኣት ከም ዝዀነ ገይሩ እውን ይገልጾ እዩ።—ማቴዎስ 12:31፣ ሉቃስ 12:10

^ ሕ.ጽ. 3 እቲ ኣብ ገላትያ 5:19-21 ተዘርዚሩ ዘሎ 15 ኸቢድ ሓጢኣት፡ ንዅሉ ሓጢኣት ዜጠቓልል ኣይኰነን፣ ከመይሲ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዝርዝር እዚ ምስ ሃበ፡ “ከምዚ ዝኣመሰለ ኻልእ እውን” ዚብል ቃላት ወሲኹ እዩ። ስለዚ፡ እቲ ኣንባቢ ነቲ ኣብዚ ዘይተዘርዘረ “ኸምዚ ዝኣመሰለ” ተባሂሉ ዘሎ ሓጢኣት ምእንቲ ኼለልዮ፡ ንናይ ምስትውዓል ክእለቱ ኺጥቀም ኣለዎ።

^ ሕ.ጽ. 5 ምሳሌ 6:16፡ ሓደ ኣብነት እቲ ንኻልአይቲ ቝጽሪ ምስ ቀዳመይቲ ቝጽሪ ብምንጽጻር፡ ነታ ኻልአይቲ ቝጽሪ ዜጕልሕ ቍንቍኛ እብራይስጢ ዝሓዘት ጥቕሲ እያ። ከምዚ ዝኣመሰለ መግለጺ፡ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብዙሕ ግዜ ይርከብ እዩ።—እዮብ 5:19፣ ምሳሌ 30:15, 18, 21