መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ብዛዕባ ህይወት ዚልዓል ኣዝዩ ኣጸጋሚ ሕቶታት፡ ጽቡቕ መልሲ ይህብ እዩ። ምኽርታቱ ጠቓሚ ምዃኑ ድማ ንዘመናት ተመስኪሩሉ እዩ። ኣብዛ ዓምዲ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ክሳዕ ክንደይ ግብራዊ ምኽርታት ከም ዝሓዘ ኽትርኢ ኢኻ።—2 ጢሞቴዎስ 3:16, 17