ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW LIBRARY

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ዊንደውስ

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ዊንደውስ

JW Library ብቐንዱ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብበሉን ከተጽንዓሉን ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ኽትጥቀም እንተ ደሊኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 መጽሓፍ ቅዱስ ኣራግፍ

ነቲ ኻብ ኢንተርነት ዘራገፍካዮ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኢንተርነት ከይወላዕካ ኸተንብቦን ከተጽንዖን ትኽእል ኢኻ።

  • ዝርዝር መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ ሸነኽ ስክሪን ነታ Bible እትብል ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ Books እትብል ምልክት ጠውቃ።

  • እተፈላለየ መጽሓፍ ቅዱስ ከተራግፈሉ እትኽእል ቋንቋታት ንምርካብ ድማ፡ ነታ App Commands እትብል ምልክት ከፊትካ፡ Languages እትብል ምልክት ጠውቕ። ብዙሕ ሳዕ ብእትጥቀመሉ ቛንቋታት እተዳለወ ትርጉማት ኣብ ላዕሊ ተሰሪዑ ኺጸንሓካ እዩ። ስም እቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ወይ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ምስ እትጽሕፍ እውን፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ “int” ኢልካ ጽሒፍካ ነቲ ብእንግሊዝኛ እተዳለወ ኪንግደም ኢንተርሊንያር ክትረክብ፡ ወይ ከኣ “port” ኢልካ ጽሒፍካ ነቲ ብፖርቱጋልኛ እተዳለወ መጽሓፍ ቅዱሳት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

  • ዛጊት ዘየራገፍካዮ መጽሓፍ ቅዱሳት ምልክት ደበና ኣለዎ። ነቲ ዝደለኻዮ መጽሓፍ ቅዱስ ጠዊቕካ ኸተራግፎ ትኽእል ኢኻ። እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተራገፈ፡ እቲ ምልክት ደበና ኺጠፍእ እዩ። ደጊምካ ምስ እትጥውቕ ድማ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ዝደለኻዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ዘይረኺብካዮ፡ ጸኒሕካ ኻልእ ግዜ ፈትን። በብግዜኡ ተወሳኺ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ይኣቱ እዩ።

 መጽሓፍ ቅዱስ ደምስስ

ዘይትደልዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ኣልዩ ወይ ከኣ መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ክትድምስስ ትኽእል ኢኻ።

ዝርዝር መጽሓፍ ቅዱሳት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ ሸነኽ እቲ ስክሪን ነታ Bible እትብል ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ Languages እትብል ምልክት ጠውቃ። ኣብቲ ኽትድምስሶ ዝደለኻ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነታ ተወሳኺ ኣማራጺታት እተርኢ ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ Delete እትብል ምልክት ጠውቕ።

 መጽሓፍ ቅዱስ ኣዘምን

እቲ ዘራገፍካዮ መጽሓፍ ቅዱስ በብግዜኡ ኸተዘምኖ ወይ ኣፕዴት ክትገብሮ የድልየካ ይኸውን።

እቲ ኸተዘምኖ ዜድልየካ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምልክት ምሕዳስ ኣለዎ። ነቲ ሕታም ምስ ጠወቕካዮ፡ ከም ዝዘመነ ዚገልጽ መልእኽቲ ኽትርኢ ኢኻ። ነቲ ዝዘመነ መጽሓፍ ቅዱስ ንምርካብ፡ Download እትብል ምልክት ጠውቕ፡ ወይ ከኣ ነቲ ድሮ ዘሎካ ሕታም ከየሐደስካ ንምንባብ፡ Later እትብል ምልክት ጠውቕ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ መጋቢት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ Windows 8.1 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ ዊንደውስ ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይኽኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—ዊንደውስ” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።