ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW LIBRARY

ትርኢት ጽሑፋት ኣተዓራሪ—iOS

ትርኢት ጽሑፋት ኣተዓራሪ—iOS

ኣብ JW Library፡ ትርኢት እቲ እተንብቦ ጽሑፋት ከተተዓራርየሉ እትኽእል እተፈላለየ መገድታት ኣሎ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ፡ ሓደ ምዕራፍ ወይ ዓንቀጽ ከፊትካ ኸተንብብ ከለኻ ብሸነኽ ላዕሊ እቲ ስክሪን ኣብ ዘሎ ሽራጥ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ገለ ኻብዚ ኣገልግሎት እዚ፡ ነታ ተወሳኺ ኣማራጺታት እተርኢ ምልክት ጠዊቕካ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ትርኢት ጽሑፋት ከተተዓራሪ እንተ ደሊኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 ቋንቋ ቐይር

ቋንቋ እቲ እተንብቦ ዘለኻ ምዕራፍ ወይ ዓንቀጽ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።

  • እቲ እተንብቦ ዘለኻ ጽሑፍ በየናይ ቋንቋታት ከም ዚርከብ ንምፍላጥ፡ ነታ ምልክት ቋንቋታት ጠውቃ። ብዙሕ ሳዕ እትጥቀመሉ ቛንቋታት ኣብ ላዕሊ ተሰሪዑ ኺጸንሓካ እዩ። እቲ ብቕልል ዝበለ እንግሊዝኛ እተዳለወ ግምቢ ዘብዐኛ እውን ኣብዚ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ስም እቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ምስ እትጽሕፍ ድማ፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

  • ዛጊት ዘየራገፍካዮ ቛንቋታት ምልክት ደበና ኣለዎ። ነቲ ቛንቋ ጠዊቕካ ዝደለኻዮ ሕታም ከተራግፍ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሕታም ምስ ተራገፈ፡ እቲ ምልክት ደበና ኺጠፍእ እዩ። ነቲ ቛንቋ ደጊምካ ምስ እትጥውቖ ድማ፡ ነቲ ሕታም ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

 መሳርዕ ጽሑፍ ቀይር

መጠን እቲ ጽሑፍ ንምንባብ ከም ዚጥዕመካ ጌርካ ኽትቀያይሮ ትኽእል ኢኻ።

ነታ መሳርዕ ጽሑፍ (Text Settings) እትብል ምልክት ጠዊቕካ፡ ነቲ ጽሑፍ ከተድቅቖ ወይ ከተፍርዮ ትኽእል ኢኻ። እዚ መተዓራረዪ መጠን እዚ፡ ኣብ ኵሉ እቲ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ዘሎ ጽሑፋት ይዓዪ እዩ።

 ምስሊ ወይ ጽሑፍ ርአ

ገሊኡ ዓንቀጻት ብትርኢት ምስሊ ወይ ጽሑፍ ኪኽፈት ይከኣል እዩ። ነቲ ምልክት ጠዊቕካ ድማ ክትቀያይሮ ትኽእል ኢኻ።

  • ምስሊ ርአ፦ እቲ ትርኢት ምስሊ ተባሂሉ ዘሎ፡ ከምቲ ብወረቐት እተሓትመ ጽሑፍ ዘለዎ ምስሊ የርኢ። ገሊኦም ኣብ ከም መጽሓፍ መዝሙር ዝኣመሰለ ጽሑፋት ነዚ ኺጥቀሙ ይደልዩ እዮም፣ ኣብኡ ምልክት ኖታ ዝሓዘ ጽሑፍ ኣሎ።

  • ጽሑፍ ርአ፦ እቲ ትርኢት ጽሑፍ ተባሂሉ ዘሎ፡ ንጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ጠዊቕካ ኸተንብብን መጠን እቲ ጽሑፍ ከተተዓራርን የኽእለካ።

 በዚ ጌርካ ኽፈቶ . . .

እታ በዚ ጌርካ ኽፈቶ . . . (Open in . . .) እትብል ምልክት፡ ነቲ ትሕዝቶ ካብ JW Library ወጺእካ ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽን ክትርእዮ ተኽእለካ።

ኣማራጺታትካ ንምፍላጥ፡ ነታ በዚ ጌርካ ኽፈቶ . . . (Open in . . .) እትብል ምልክት ጠውቃ። ንኣብነት፡ ነታ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኢንተርነት ክፈቶ (Open in Online Library) እትብል ምልክት ጠዊቕካ፡ ነቲ እተንብቦ ዘለኻ ጽሑፍ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኢንተርነት ግምቢ ዘብዐኛ ኽትከፍቶ ትኽእል ኢኻ።

 እትርእዮ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣተዓራሪ

ኣብ ሓደ ጽሑፍ ዘሎ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ጠዊቕካ፡ ነቲ ፍቕድታት ኸተንብቦ ትኽእል ኢኻ። ነታ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍቕድታት ዘላ ኣተዓራሪ (Customize) እትብል ምልክት ጠዊቕካ፡ ካብቲ ዘራገፍካዮ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ናብቲ ዝርዝር ከተእቱ ትኽእል ኢኻ።

ነታ ምልክት ወስኽ ወይ ነኪ ጠዊቕካ፡ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ከተእቱ ወይ ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጠዊቕካ ሒዝካ መስርዑ ኽትቀያይሮ ትኽእል ኢኻ።

ተወሳኺ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ከም እትረክብ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ነታ “መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ተጠቐም—iOS” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ iOS 6.0 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ iOS ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይኽኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—iOS” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።