ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW LIBRARY

ሕታማት ኣራጊፍካ ተጠቐም—iOS

ሕታማት ኣራጊፍካ ተጠቐም—iOS

ኦንላይን ከይኰንካ ኣማእታት መጻሕፍትን ብሮሹራትን ትራክትታትን ቪድዮታትን ኣብ JW Library ከተንብብን ክትርእን ትኽእል ኢኻ።

ሕታማት ኣራጊፍካ ኽትጥቀም እንተ ደሊኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 ሕታማት ኣራግፍ

ነቲ ኻብ ኢንተርነት ዘራገፍካዮ ሕታማት፡ ኢንተርነት ከይወላዕካ ኸተንብቦን ከተጽንዖን ትኽእል ኢኻ።

  • ዝርዝር ሕታማት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነታ ሕታማት (Publications) እትብል ምልክት ጠውቃ።

  • እተፈላለየ ሕታማት ከተራግፈሉ እትኽእል ቋንቋታት ንምርካብ ድማ፡ ነታ ምልክት ቋንቋታት ጠውቃ። ነቲ ኽትርእዮ ዝደለኻ ቛንቋ ሕረ። ብዙሕ ሳዕ እትጥቀመሉ ቛንቋታት ኣብ ላዕሊ ተሰሪዑ ኺጸንሓካ እዩ። ስም እቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ምስ እትጽሕፍ እውን፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ኣብ JW Library ዝወጸ ሕታማት ብእተፈላለየ መገዲ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ዓይነት (By Type) ዚብል ክፋል፡ በቲ እትጥቀመሉ ዘለኻ ቛንቋ ዝወጸ ሕታማት በብዓይነት ከፋፊሉ፡ ማለት መጻሕፍቲ፡ ትራክትታት፡ ወይ ቪድዮታት ኣብ ዚብል ክፋላት ከፋፊሉ የርእየካ። ነቲ ዓይነታት ምስ እትጥውቖ፡ ተወሳኺ ኣማራጺታት ይህበካ፣ ንኣብነት፡ ንግምቢ ዘብዐኛ በብዓመት፡ ንቪድዮታት ከኣ በብምድብ ከፋፊሉ የርእየካ። ናብቲ ቐንዲ ዝርዝር ክትምለስ እንተ ደሊኻ፡ ነታ ዅሉ ዓይነት (All Types) እትብል ምልክት ጠውቃ።

ኣብቲ ሓድሽ ነገር (What’s New) ዚብል ክፋል፡ በቲ እትጥቀመሉ ዘለኻ ቛንቋ ዝወጸ ሓደስቲ ጽሑፋት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ዛጊት ዘየራገፍካዮ ሕታማት ምልክት ደበና ኣለዎ። ነቲ ዝደለኻዮ ሕታም ጠዊቕካ ኸተራግፎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሕታም ምስ ተራገፈ፡ እቲ ምልክት ደበና ኺጠፍእ እዩ። ደጊምካ ምስ እትጥውቖ ድማ፡ ነቲ ሕታም ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ እተራገፈ (Downloaded) ዚብል ክፋል ኵሉ እቲ ብእተፈላለየ ቛንቋ ዘራገፍካዮ ሕታማት ክትረኽቦ ኢኻ። ነዚ ድማ፡ ኣርእስቲ (Title)፡ ኣዘውቲርካ እተጠቐምካሉ (Frequently Used)፡ ሳሕቲ እተጠቐምካሉ (Rarely Used)፡ ወይ ዝዓበየ ዓቐን (Largest Size) ብዚብል ክትሰርዖ ትኽእል ኢኻ።

ሕታማት ደምስስ

 ዘይትደልዮ ሕታማት እንተ ኣልዩ ወይ ከኣ መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ነቲ ዘራገፍካዮ ሕታም ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ።

ዝርዝር ሕታማት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነታ ሕታማት (Publications) እትብል ምልክት ጠውቃ፣ ደሓር ከኣ ዓይነት ሕታም (ንኣብነት፡ መጻሕፍቲ) ጠውቕ። ነታ ምረጽ (Select) እትብል ምልክት ጠዊቕካ፡ ዝደለኻዮ ጽሑፍ ክትድምስስ ትኽእል ኢኻ። ነታ ሕታም ጠዊቕካ ብምሓዝ እውን ክትመርጻ ትኽእል ኢኻ። ነታ ምልክት ደምስስ ጠዊቕካ ድማ ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ።

መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ነቲ ሳሕቲ ጥራይ እትጥቀመሉ ወይ ነቲ ዝዓበየ መጠን ዘለዎ ሕታማት ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ። ነታ ሕታማት (Publications) እትብል ምልክት ጠውቃ፡ ናብቲ እተራገፈ (Downloaded) ዚብል ክፋል ኬድካ ድማ፡ ነቲ ዝርዝር ኣዘውቲርካ እተጠቐምካሉ (Rarely Used) ወይ ዝዓበየ ዓቐን (Largest Size) ብዚብል ስርዓዮ። ነቲ ዘይትደልዮ ሕታም ድማ ደምስሶ።

ሕታማት ኣዘምን

 እቲ ዘራገፍካዮ ሕታማት በብግዜኡ ኣፕዴት ክትገብሮ ወይ ከተዘምኖ የድልየካ ይኸውን።

እቲ ኸተዘምኖ ዜድልየካ ሕታም፡ ምልክት ምሕዳስ ኣለዎ። ነቲ ሕታም ምስ ጠወቕካዮ፡ ከም ዝዘመነ ዚገልጽ መልእኽቲ ኽትርኢ ኢኻ። ነቲ ዝዘመነ ሕታም ንምርካብ፡ ነታ ኣራግፍ (Download) እትብል ምልክት ጠውቃ ወይ ከኣ ነቲ ድሮ ዘሎካ ሕታም ከየሐደስካ ንምንባብ፡ ነታ ደሓር (Later) እትብል ምልክት ጠውቃ።

እቲ ዘራገፍካዮ ሕታማት ዝዘመነ እንተ ዀይኑ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ነታ ሕታማት (Publications) እትብል ምልክት ጠውቃ። ኪዝምን ዜድልዮ ሕታማት እንተ ኣልዩ፡ ዘይዘመነ (Pending Updates) ዚብል ክፋል ክትርኢ ኢኻ። ነዚ ምስ እትጥውቖ ድማ ኵሉ እቲ ዘይዘመነ ሕታማት ክትረክብ ኢኻ። ንሓደ ሕታም ጠዊቕካ ኸተዘምኖ ወይ ከኣ ነቲ ኵሉ ኣዘምን (Update All) ዚብል ምልክት ጠዊቕካ ንዅሉ ኸተዘምኖ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ iOS 6.0 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ iOS ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይኽኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—iOS” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።