ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

JW LIBRARY

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ጽሑፋት ድለ—ኣንድሮይድ

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ጽሑፋት ድለ—ኣንድሮይድ

JW Library ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ጽሑፋት ሓደ ቓል ወይ ሓረግ ክትደሊ እትኽእለሉ ኣማራጺ ኣለዎ።

ክትደሊ ኸለኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድለ

ኣብቲ እተንብቦ ዘለኻ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓደ ቓል ወይ ሓረግ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብ ከለኻ፡ ነታ ምልክት ድለ ጠውቃ፡ ደሓር ከኣ ነታ ዝደለኻያ ቓል ጽሓፋ። ክትጽሕፍ ከለኻ፡ እተፈላለየ እማመ ኺመጸልካ እዩ። ውጽኢት ንምርኣይ ድማ፡ ንሓደ ኻብቲ ዝቐረበልካ እማመ ጠውቕ፡ ወይ ከኣ ነታ ኣብቲ ኪቦርድ ዘላ ምልክት ኢንተር ጠውቃ።

እታ Top Verses እትብል ምልክት፡ ነቲ ዝጸሓፍካዮ ቓል ዝሓዘ ኣዘውቲርካ እተጠቐምካሉ ጥቕስታት ተርኢ። እታ All Verses እትብል ምልክት ድማ፡ ነቲ ዝጸሓፍካዮ ቓል ንዝሓዘ ዅሉ ጥቕስታት ብተርታ መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሰሪዓ ተርኢ። እታ Articles እትብል ምልክት፡ ምስቲ ዝጸሓፍካዮ ዚመሳሰል ቃል ኣብ መእተውን መመላእታ ጽሑፋትን መጽሓፍ ቅዱስ ደልያ ትሰርዓልካ።

ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቓላት እንተ ጽሒፍካ፡ ነታ Match Exact Phrase እትብል ሳጹን ጠውቃ እሞ፡ ልክዕ ምስቲ ዝጸሓፍካዮ ሓረግ ዚመሳሰል ውጽኢት ክትረክብ ኢኻ።

 ኣብ ጽሑፋት ድለ

ኣብቲ እተንብቦ ዘለኻ ጽሑፍ፡ ሓደ ቓል ወይ ሓረግ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነታ ምልክት ድለ ጠውቃ፡ ደሓር ከኣ ነታ ዝደለኻያ ቓል ጽሓፋ። ክትጽሕፍ ከለኻ፡ እተፈላለየ እማመ ኺመጸልካ እዩ። ውጽኢት ንምርኣይ ድማ፡ ንሓደ ኻብቲ ዝቐረበልካ እማመ ጠውቕ፡ ወይ ከኣ ነታ ኣብቲ ኪቦርድ ዘላ ምልክት ኢንተር ጠውቃ።

ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቓላት እንተ ጽሒፍካ፡ ነታ Match Exact Phrase እትብል ሳጹን ጠውቃ እሞ፡ ልክዕ ምስቲ ዝጸሓፍካዮ ሓረግ ዚመሳሰል ውጽኢት ክትረክብ ኢኻ።

 ብርእሰ ነገር ድለ

ኢንሳይት ኦን ዘ ስክሪፕቸርስ ኣራጊፍካ እንተ ዄንካ፡ ኣብ መጽሓፍ ኢንሳይት ካብ ዘሎ ርእሰ ነገር ኽትደሊ ትኽእል ኢኻ። ዝዀነ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ጽሑፍ ካብቲ ኣፕሊኬሽን ከተንብብ ከለኻ፡ ከምኡ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ።

ነታ ምልክት ድለ ጠውቃ፡ ደሓር ከኣ ነቲ ዝደለኻዮ ርእሰ ነገር ጽሓፎ። ክትጽሕፍ ከለኻ፡ ኣብቲ ዚመጸልካ እማመ ምስቲ ዘእቶኻዮ ቓል ዚመሳሰል ኣብ ኢንሳይት ኦን ዘ ስክሪፕቸርስ ዘሎ ርእሰ ነገር ክትረክብ ኢኻ። ነቲ ርእሰ ነገር ጠዊቕካ ድማ ነቲ ዓንቀጽ ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ Android 2.3 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ ኣንድሮይድ ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይክኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—ኣንድሮይድ” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።