ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW LIBRARY

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ኣንድሮይድ

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ኣንድሮይድ

JW Library ብቐንዱ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብበሉን ከተጽንዓሉን ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።

መጽሓፍ ቅዱሳት ኣራጊፍካ ኽትጥቀም እንተ ደሊኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 መጽሓፍ ቅዱስ ኣራግፍ

ነቲ ኻብ ኢንተርነት ዘራገፍካዮ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኢንተርነት ከይወላዕካ ኸተንብቦን ከተጽንዖን ትኽእል ኢኻ።

  • ዝርዝር መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ ነታ Bible እትብል ምልክት ጠውቃ።

  • እተፈላለየ መጽሓፍ ቅዱስ ከተራግፈሉ እትኽእል ቋንቋታት ንምርካብ ድማ፡ ነታ ምልክት ቋንቋታት ጠውቃ። ብዙሕ ሳዕ ብእትጥቀመሉ ቛንቋታት እተዳለወ ትርጉማት ኣብ ላዕሊ ተሰሪዑ ኺጸንሓካ እዩ። ስም እቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ወይ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ምስ እትጽሕፍ እውን፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ “int” ኢልካ ጽሒፍካ ነቲ ብእንግሊዝኛ እተዳለወ ኪንግደም ኢንተርሊንያር ክትረክብ፡ ወይ ከኣ “port” ኢልካ ጽሒፍካ ነቲ ብፖርቱጋልኛ እተዳለወ መጽሓፍ ቅዱሳት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

  • ዛጊት ዘየራገፍካዮ መጽሓፍ ቅዱሳት ምልክት ደበና ኣለዎ። ነቲ ዝደለኻዮ መጽሓፍ ቅዱስ ጠዊቕካ ኸተራግፎ ትኽእል ኢኻ። እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተራገፈ፡ እቲ ምልክት ደበና ኺጠፍእ እዩ። ደጊምካ ምስ እትጥውቕ ድማ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ዝደለኻዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ዘይረኺብካዮ፡ ጸኒሕካ ኻልእ ግዜ ፈትን። በብግዜኡ ተወሳኺ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ይኣቱ እዩ።

 መጽሓፍ ቅዱስ ደምስስ

ዘይትደልዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ኣልዩ ወይ ከኣ መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ክትድምስስ ትኽእል ኢኻ።

ዝርዝር መጽሓፍ ቅዱሳት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ ነታ Bible እትብል ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ ምልክት ቋንቋታት ጠውቃ። ኣብቲ ኽትድምስሶ ዝደለኻ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነታ ተወሳኺ ኣማራጺታት እተርኢ ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ Delete እትብል ምልክት ጠውቕ።

 መጽሓፍ ቅዱስ ኣዘምን

እቲ ዘራገፍካዮ መጽሓፍ ቅዱስ በብግዜኡ ኸተዘምኖ ወይ ኣፕዴት ክትገብሮ የድልየካ ይኸውን።

እቲ ኸተዘምኖ ዜድልየካ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምልክት ምሕዳስ ኣለዎ። ነቲ ሕታም ምስ ጠወቕካዮ፡ ከም ዝዘመነ ዚገልጽ መልእኽቲ ኽትርኢ ኢኻ። ነቲ ዝዘመነ መጽሓፍ ቅዱስ ንምርካብ፡ Download እትብል ምልክት ጠውቕ፡ ወይ ከኣ ነቲ ድሮ ዘሎካ ሕታም ከየሐደስካ ንምንባብ፡ Later እትብል ምልክት ጠውቕ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ Android 2.3 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ ኣንድሮይድ ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይኽኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—ኣንድሮይድ” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።