ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW LIBRARY

ሕታማት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ኣንድሮይድ

ሕታማት ኣራጊፍካ ተጠቐም—ኣንድሮይድ

ኦንላይን ከይኰንካ ኣማእታት መጻሕፍትን ብሮሹራትን ትራክትታትን ቪድዮታትን ኣብ JW Library ከተንብብን ክትርእን ትኽእል ኢኻ።

ሕታማት ኣራጊፍካ ኽትጥቀም እንተ ደሊኻ፡ ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ስዓብ፦

 ሕታማት ኣራግፍ

ነቲ ኻብ ኢንተርነት ዘራገፍካዮ ሕታማት፡ ኢንተርነት ከይወላዕካ ኸተንብቦን ከተጽንዖን ትኽእል ኢኻ።

  • ዝርዝር ሕታማት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ ነታ Publications እትብል ምልክት ጠውቃ።

  • እተፈላለየ ሕታማት ከተራግፈሉ እትኽእል ቋንቋታት ንምርካብ ድማ፡ ነታ ምልክት ቋንቋታት ጠውቃ። ነቲ ኽትርእዮ ዝደለኻ ቛንቋ ሕረ። ብዙሕ ሳዕ እትጥቀመሉ ቛንቋታት ኣብ ላዕሊ ተሰሪዑ ኺጸንሓካ እዩ። ስም እቲ ዝደለኻዮ ቛንቋ ምስ እትጽሕፍ እውን፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ኣብ JW Library ዝወጸ ሕታማት ብእተፈላለየ መገዲ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

እቲ By Type ዚብል ክፋል፡ በቲ እትጥቀመሉ ዘለኻ ቛንቋ ዝወጸ ሕታማት በብዓይነት ከፋፊሉ፡ ማለት መጻሕፍቲ፡ ትራክትታት፡ ወይ ቪድዮታት ኣብ ዚብል ክፋላት ከፋፊሉ የርእየካ። ነቲ ዓይነታት ምስ እትጥውቖ፡ ተወሳኺ ኣማራጺታት ይህበካ፣ ንኣብነት፡ ንግምቢ ዘብዐኛ በብዓመት፡ ንቪድዮታት ከኣ በብምድብ ከፋፊሉ የርእየካ። ናብቲ ቐንዲ ዝርዝር ክትምለስ እንተ ደሊኻ፡ ነታ All Types እትብል ምልክት ጠውቃ።

ኣብቲ What’s New ዚብል ክፋል፡ በቲ እትጥቀመሉ ዘለኻ ቛንቋ ዝወጸ ሓደስቲ ጽሑፋት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ዛጊት ዘየራገፍካዮ ሕታማት ምልክት ደበና ኣለዎ። ነቲ ዝደለኻዮ ሕታም ጠዊቕካ ኸተራግፎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሕታም ምስ ተራገፈ፡ እቲ ምልክት ደበና ኺጠፍእ እዩ። ደጊምካ ምስ እትጥውቖ ድማ፡ ነቲ ሕታም ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ Downloaded ዚብል ክፋል ኵሉ እቲ ብእተፈላለየ ቛንቋ ዘራገፍካዮ ሕታማት ክትረኽቦ ኢኻ። ነዚ ድማ፡ Frequently Used፡ Rarely Used፡ ወይ Largest Size ብዚብል ክትሰርዖ ትኽእል ኢኻ።

ሕታማት ደምስስ

 ዘይትደልዮ ሕታማት እንተ ኣልዩ ወይ ከኣ መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ነቲ ዘራገፍካዮ ሕታማት ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ።

ዝርዝር ሕታማት ክትርኢ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ ነታ Publications እትብል ምልክት ጠውቃ፣ ደሓር ከኣ ዓይነት ሕታም (ንኣብነት፡ መጻሕፍቲ) ጠውቕ። ኣብቲ ኽትድምስሶ ዝደለኻ ሕታም፡ ነታ ተወሳኺ ኣማራጺታት እተርኢ ምልክት፡ ደሓር ከኣ ነታ Delete እትብል ምልክት ጠውቕ።

መኸዘኒ ቦታ እንተ ጸቢቡካ፡ ነቲ ሳሕቲ ጥራይ እትጥቀመሉ ወይ ነቲ ዝዓበየ መጠን ዘለዎ ሕታማት ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ ነታ Publications እትብል ምልክት ጠውቃ። ኣብቲ Downloaded ዚብል ክፋል ኬድካ፡ ነቲ ዝርዝር Rarely Used ወይ Largest Size ብዚብል ስርዓዮ። ነቲ ዘይትደልዮ ሕታም ድማ ደምስሶ።

ሕታማት ኣዘምን

 እቲ ዘራገፍካዮ ሕታማት በብግዜኡ ኸተዘምኖ ወይ ኣፕዴት ክትገብሮ የድልየካ ይኸውን።

እቲ ኸተዘምኖ ዜድልየካ ሕታም፡ ምልክት ምሕዳስ ኣለዎ። ነቲ ሕታም ምስ ጠወቕካዮ፡ ከም ዝዘመነ ዚገልጽ መልእኽቲ ኽትርኢ ኢኻ። ነቲ ዝዘመነ ሕታም ንምርካብ፡ Download እትብል ምልክት ጠውቕ ወይ ከኣ ነቲ ድሮ ዘሎካ ሕታም ከየሐደስካ ንምንባብ፡ Later እትብል ምልክት ጠውቕ።

እቲ ዘራገፍካዮ ሕታማት ዝዘመነ እንተ ዀይኑ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ተመዛዚ ሓበሬታ ኸፊትካ Publications ዚብል ክፋል ጠውቕ። ዝዘመነ ሕታማት እንተ ኣልዩ፡ ኣብቲ Pending Updates ዚብል ክፋል ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ምስ እትጥውቖ ድማ ኵሉ እቲ ዘይዘመነ ሕታማት ክትረክብ ኢኻ። ንሓደ ሕታም ጠዊቕካ ኸተዘምኖ ወይ ከኣ ነቲ ንዅሉ ሕታማት ዘዘምን ምልክት ጠዊቕካ ንዅሉ ኸተዘምኖ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ትሕዝቶ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣብ JW Library 1.4 ይርከብ እዩ፣ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ድማ፡ ኣብ Android 2.3 ወይ ድሕሪኡ ኣብ ዝወጸ ኣንድሮይድ ይዓዪ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ዘይኽኢልካ፡ በጃኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ “JW Library ተጠቐም—ኣንድሮይድ” ዘርእስቱ ዓንቀጽ ዘሎ ናይ ቀረባ ግዜ ለውጥታት ዚብል ንኡስ ኣርእስቲ ርአ።