ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับที่สามของยอห์น

บท

1

ใจความสำคัญ

  • คำ​ทักทาย​และ​คำ​อธิษฐาน (1-4)

  • ชมเชย​กายอัส (5-8)

  • ดิโอเตรเฟส​อยาก​เป็น​ใหญ่ (9, 10)

  • เดเมตริอัส​ได้​รับ​คำ​ชม (11, 12)

  • วาง​แผน​จะ​ไป​หา​พี่​น้อง​และ​คำ​ลง​ท้าย (13, 14)