ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับที่สองถึงคริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกา

บท

1 2 3

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1, 2)

  • พี่​น้อง​เธสะโลนิกา​มี​ความ​เชื่อ​เพิ่ม​ขึ้น (3-5)

  • พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง (6-10)

  • คำ​อธิษฐาน​เพื่อ​ประชาคม (11, 12)

 • 2

  • ผู้​ฝ่าฝืน​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า (1-12)

  • คำ​แนะ​นำ​ให้​ยืนหยัด (13-17)

 • 3

  • ขอ​ให้​อธิษฐาน​ต่อ ๆ ไป (1-5)

  • เตือน​ให้​อยู่​ห่าง ๆ คน​ที่​ทำ​ตัว​นอก​ลู่​นอก​ทาง (6-15)

  • คำ​ลง​ท้าย (16-18)