ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับที่สองของยอห์น

บท

1

ใจความสำคัญ

  • คำ​ทักทาย (1-3)

  • ใช้​ชีวิต​ตาม​ความ​จริง​เรื่อย​ไป (4-6)

  • ระวัง​คน​หลอก​ลวง (7-11)

    • อย่า​ทักทาย​เขา (10, 11)

  • วาง​แผน​จะ​ไป​หา​พี่​น้อง​และ​คำ​ลง​ท้าย (12, 13)