ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับที่สองถึงทิโมธี

บท

1 2 3 4

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1, 2)

  • เปาโล​ขอบคุณ​พระเจ้า​ที่​ทิโมธี​มี​ความ​เชื่อ (3-5)

  • กระตุ้น​ความ​สามารถ​ให้​เป็น​เหมือน​ไฟ​ที่​ลุก​โพลง (6-11)

  • ทำ​ตาม​คำ​สอน​ที่​เป็น​ประโยชน์ (12-14)

  • ศัตรู​และ​เพื่อน​ของ​เปาโล (15-18)

 • 2

  • มอบ​ข่าวสาร​ไว้​กับ​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ (1-7)

  • ทน​ทุกข์​เพราะ​ข่าว​ดี (8-13)

  • ใช้​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ถูก​ต้อง (14-19)

  • หนี​ไป​ให้​ไกล​จาก​ความ​ต้องการ​ที่​มี​ใน​วัย​หนุ่ม​สาว (20-22)

  • การ​รับมือ​กับ​ผู้​ต่อ​ต้าน (23-26)

 • 3

  • สมัย​สุด​ท้าย​เป็น​ช่วง​เวลา​ที่​วิกฤติ (1-7)

  • เลียน​แบบ​เปาโล​อย่าง​ดี (8-13)

  • “ให้​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน​รู้” (14-17)

   • พระเจ้า​ดล​ใจ​ให้​เขียน​พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน (16)

 • 4

  • “ทำ​งาน​รับใช้​ของ​คุณ​ให้​สำเร็จ​ครบ​ถ้วน” (1-5)

   • ประกาศ​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​จริงจัง (2)

  • “ผม​ได้​ต่อ​สู้​ใน​การ​สู้​รบ​ที่​มี​เกียรติ” (6-8)

  • เปาโล​พูด​ถึง​เรื่อง​ส่วน​ตัว (9-18)

  • คำ​ลง​ท้าย (19-22)