ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับแรกถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์

บท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1-3)

  • เปาโล​ขอบคุณ​พระเจ้า​เรื่อง​พี่​น้อง​โครินธ์ (4-9)

  • คำ​เตือน​ให้​มี​เอกภาพ (10-17)

  • พระเจ้า​แสดง​ฤทธิ์​อำนาจ​และ​สติ​ปัญญา​ผ่าน​ทาง​พระ​คริสต์ (18-25)

  • อวด​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา​เท่า​นั้น (26-31)

 • 2

  • เรื่อง​ที่​เปาโล​เคย​ประกาศ​ที่​เมือง​โครินธ์ (1-5)

  •  สติ​ปัญญา​ของ​พระเจ้า​เหนือ​กว่า (6-10)

  • คน​ที่​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​จาก​พลัง​ของ​พระเจ้า​กับ​คน​ที่​คิด​แบบ​โลก (11-16)

 • 3

  • คริสเตียน​ใน​เมือง​โครินธ์​ยัง​คิด​แบบ​โลก (1-4)

  • พระเจ้า​ทำ​ให้​เติบโต (5-9)

   • เพื่อน​ร่วม​งาน​ของ​พระเจ้า (9)

  • ก่อ​สร้าง​ด้วย​วัสดุ​ทน​ไฟ (10-15)

  • พวก​คุณ​เป็น​วิหาร​ของ​พระเจ้า (16, 17)

  • พระเจ้า​ถือ​ว่า​ความ​ฉลาด​ของ​โลก​เป็น​ความ​โง่ (18-23)

 • 4

  • คน​รับใช้​ต้อง​ซื่อ​สัตย์​ใน​หน้า​ที่ (1-5)

  • ผู้​รับใช้​ต้อง​เป็น​คน​ถ่อม​ตัว (6-13)

   • “อย่า​เลย​ขอบ​เขต​ที่​เขียน​บอก​ไว้” (6)

   • คริสเตียน​อยู่​ใน​สายตา​ของ​คน​ทั้ง​โลก (9)

  • เปาโล​ดู​แล​พี่​น้อง​เหมือน​ลูก (14-21)

 • 5

  • เรื่อง​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ (1-5)

  • เชื้อ​นิด​เดียว​ทำ​ให้​แป้ง​ทั้ง​ก้อน​ขึ้น​ฟู (6-8)

  • ให้​กำจัด​คน​ชั่ว​ออก​ไป (9-13)

 • 6

  • พี่​น้อง​คริสเตียน​ฟ้องร้อง​กัน​ใน​ศาล (1-8)

  • คน​ที่​จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า (9-11)

  • ใช้​ร่าง​กาย​เพื่อ​ยกย่อง​พระเจ้า (12-20)

   • “หนี​ให้​ไกล​จาก​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ” (18)

 • 7

  • คำ​แนะ​นำ​สำหรับ​คน​โสด​และ​คน​ที่​แต่งงาน​แล้ว (1-16)

  • ให้​อยู่​ใน​สถานะ​เหมือน​ตอน​ที่​ถูก​เรียก (17-24)

  • คน​โสด​และ​คน​ที่​เป็น​ม่าย (25-40)

   • ข้อ​ได้​เปรียบ​ของ​ความ​เป็น​โสด (32-35)

   • แต่งงาน​เฉพาะ​กับ​คน​ที่​เชื่อถือ​ผู้​เป็น​นาย (39)

 • 8

  • เรื่อง​อาหาร​ที่​ถวาย​รูป​เคารพ (1-13)

   • เรา​มี​พระเจ้า​เพียง​องค์​เดียว (5, 6)

 • 9

  • ตัว​อย่าง​ของ​อัครสาวก​เปาโล (1-27)

   • “อย่า​เอา​ตะกร้อ​ครอบ​ปาก​วัว” (9)

   • ‘ผม​จะ​มี​โทษ​ถ้า​ไม่​ประกาศ’ (16)

   • ปรับ​ตัว​เป็น​คน​ทุก​ชนิด (19-23)

   • ควบคุม​ตัว​เอง​ใน​การ​วิ่ง​แข่ง​เพื่อ​ชีวิต (24-27)

 • 10

  • ตัว​อย่าง​สอน​ใจ​จาก​ประวัติ​ชาติ​อิสราเอล (1-13)

  • อย่า​ไหว้​รูป​เคารพ (14-22)

   • โต๊ะ​ของ​พระ​ยะโฮวา​กับ​โต๊ะ​ของ​ปีศาจ (21)

  • ทำ​ได้​ทุก​สิ่ง​แต่​ต้อง​คิด​ถึง​คน​อื่น​ด้วย (23-33)

   • ทำ​ทุก​สิ่ง​แบบ​ที่​พระเจ้า​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรรเสริญ (31)

 • 11

  • “ขอ​ให้​เลียน​แบบ​ผม” (1)

  • ตำแหน่ง​ผู้​นำ​และ​การ​คลุม​หัว (2-16)

  • การ​กิน​อาหาร​มื้อ​เย็น​ของ​พระ​คริสต์ (17-34)

 • 12

  • ความ​สามารถ​ที่​มา​จาก​พลัง​ของ​พระเจ้า (1-11)

  • ร่าง​กาย​เดียว​แต่​มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน (12-31)

 • 13

  • ความ​รัก​เป็น​ทาง​ที่​ยอด​เยี่ยม (1-13)

 • 14

  • ความ​สามารถ​ใน​การ​พยากรณ์​และ​การ​พูด​ภาษา​ต่าง ๆ (1-25)

  • การ​ประชุม​คริสเตียน​ที่​มี​ระเบียบ (26-40)

   • ฐานะ​ของ​ผู้​หญิง​ใน​ประชาคม (34, 35)

 • 15

  • การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ของ​พระ​คริสต์ (1-11)

  • การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เป็น​พื้น​ฐาน​ของ​ความ​เชื่อ (12-19)

  • การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ของ​พระ​คริสต์​เป็น​การ​รับประกัน (20-34)

  • ร่าง​กาย​ที่​มี​เลือด​เนื้อ​กับ​ร่าง​กาย​สำหรับ​สวรรค์ (35-49)

  • สภาพ​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย​กับ​สภาพ​ที่​ไม่​เน่า​เปื่อย (50-57)

  • ให้​ทุ่มเท​กับ​งาน​ของ​ผู้​เป็น​นาย​ที่​มี​ให้​ทำ​มาก​มาย (58)

 • 16

  • การ​รวบ​รวม​เงิน​บริจาค​เพื่อ​ช่วย​คริสเตียน​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม (1-4)

  • แผนการ​เดิน​ทาง​ของ​เปาโล (5-9)

  • แผนการ​เยี่ยม​ของ​ทิโมธี​กับ​อปอลโล (10-12)

  • คำ​แนะ​นำ​และ​การ​ฝาก​ความ​คิด​ถึง (13-24)