ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับแรกของเปโตร

บท

1 2 3 4 5

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1, 2)

  • เกิด​ใหม่​เพื่อ​มี​ความ​หวัง​ที่​แน่นอน (3-12)

  • เป็น​คน​บริสุทธิ์​ใน​ฐานะ​ลูก​ที่​เชื่อ​ฟัง (13-25)

 • 2

  • เพาะ​ความ​รู้สึก​อยาก​รับ​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า (1-3)

  • หิน​ที่​มี​ชีวิต​ถูก​ก่อ​เป็น​วิหาร (4-10)

  • อยู่​อย่าง​คน​ต่าง​ชาติ​ใน​โลก​นี้ (11, 12)

  • การ​ยอม​อยู่​ใต้​อำนาจ​อย่าง​เหมาะ​สม (13-25)

   • พระ​คริสต์​เป็น​ตัว​อย่าง​ให้​เรา (21)

 • 3

  • ภรรยา​กับ​สามี (1-7)

  • เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน สร้าง​สันติ (8-12)

  • ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง (13-22)

   • พร้อม​เสมอ​ที่​จะ​อธิบาย​เรื่อง​ความ​หวัง (15)

   • การ​รับ​บัพติศมา​และ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี (21)

 • 4

  • ใช้​ชีวิต​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระเจ้า​เหมือน​ที่​พระ​คริสต์​ทำ (1-6)

  • จุด​จบ​ของ​ทุก​สิ่ง​มา​ใกล้​แล้ว (7-11)

  • ทน​ทุกข์​เพราะ​เป็น​คริสเตียน (12-19)

 • 5

  • เอา​ใจ​ใส่​ฝูง​แกะ​ของ​พระเจ้า (1-4)

  • อ่อนน้อม​ถ่อม​ตน​และ​เฝ้า​ระวัง (5-11)

   • ฝาก​ความ​กังวล​ทั้ง​หมด​ไว้​กับ​พระเจ้า (7)

   • มาร​เป็น​เหมือน​สิงโต​คำราม (8)

  • คำ​ลง​ท้าย (12-14)