ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับแรกถึงคริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกา

บท

1 2 3 4 5

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1)

  • ขอบคุณ​พระเจ้า​ที่​พี่​น้อง​เธสะโลนิกา​มี​ความ​เชื่อ (2-10)

 • 2

  • งาน​รับใช้​ของ​เปาโล​ที่​เมือง​เธสะโลนิกา (1-12)

  • ชาว​เธสะโลนิกา​ยอม​รับ​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า (13-16)

  • เปาโล​อยาก​เจอ​พี่​น้อง​เธสะโลนิกา​มาก (17-20)

 • 3

  • เปาโล​รอ​อยู่​ที่​กรุง​เอเธนส์​ด้วย​ความ​กังวล (1-5)

  • ทิโมธี​กลับ​มา​บอก​ข่าว​ดี (6-10)

  • คำ​อธิษฐาน​เพื่อ​พี่​น้อง​เธสะโลนิกา (11-13)

 • 4

  • คำ​เตือน​เรื่อง​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ (1-8)

  • รัก​กัน​ให้​มาก​ขึ้น (9-12)

   • “อย่า​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​ของ​คน​อื่น” (11)

  • สาวก​ที่​ตาย​ไป​ตอน​ที่​ซื่อ​สัตย์​กับ​พระ​คริสต์​จะ​ฟื้น​ก่อน (13-18)

 • 5

  • เมื่อ​วัน​ของ​พระ​ยะโฮวา​มา​ถึง (1-5)

   • “สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย​แล้ว!” (3)

  • ตื่น​ตัว​และ​มี​สติ​เสมอ (6-11)

  • คำ​แนะ​นำ​ต่าง ๆ (12-24)

  • คำ​ลง​ท้าย (25-28)