ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายฉบับแรกของยอห์น

บท

1 2 3 4 5

ใจความสำคัญ

 • 1

  • ถ้อย​คำ​ที่​ให้​ชีวิต (1-4)

  • เดิน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง (5-7)

  • ต้อง​สารภาพ​บาป (8-10)

 • 2

  • พระ​เยซู​เป็น​เครื่อง​บูชา​ไถ่​บาป (1, 2)

  • การ​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​ท่าน (3-11)

   • กฎหมาย​เก่า​กับ​กฎหมาย​ใหม่ (7, 8)

  • เหตุ​ผล​ที่​ยอห์น​เขียน​จดหมาย (12-14)

  • อย่า​รัก​โลก (15-17)

  • คำ​เตือน​เรื่อง​ผู้​ต่อ​ต้าน​พระ​คริสต์ (18-29)

 • 3

  • เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า (1-3)

  • ลูก​ของ​พระเจ้า​กับ​ลูก​ของ​มาร (4-12)

   • พระ​เยซู​จะ​ทำลาย​ผล​งาน​ของ​มาร (8)

  • ให้​เรา​รัก​กัน (13-18)

  • พระเจ้า​รู้​จัก​ตัว​เรา (19-24)

 • 4

  • ถ้อย​คำ​ที่​ดู​เหมือน​ว่า​มา​จาก​พระเจ้า (1-6)

  • การ​รู้​จัก​และ​รัก​พระเจ้า (7-21)

   • “พระเจ้า​เป็น​ความ​รัก” (8, 16)

   • เมื่อ​มี​ความ​รัก​ก็​ไม่​มี​ความ​กลัว (18)

 • 5

  • คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​เอา​ชนะ​โลก​ได้ (1-12)

   • การ​รัก​พระเจ้า​หมาย​ถึง​อะไร? (3)

  • มั่น​ใจ​ใน​พลัง​ของ​คำ​อธิษฐาน (13-17)

  • ให้​ระวัง​ตัว​เมื่อ​อยู่​ใน​โลก​ชั่ว (18-21)

   • โลก​อยู่​ใน​อำนาจ​ซาตาน​ตัว​ชั่ว​ร้าย (19)