ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายถึงคริสเตียนในกรุงโรม

บท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1-7)

  • เปาโล​อยาก​ไป​กรุง​โรม (8-15)

  • คน​ดี​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​เพราะ​เขา​มี​ความ​เชื่อ (16, 17)

  • คน​ที่​ไม่​ยอม​เชื่อ​เรื่อง​พระเจ้า​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว (18-32)

   • คุณลักษณะ​ของ​พระเจ้า​เห็น​ได้​จาก​สิ่ง​ที่​พระองค์​สร้าง (20)

 • 2

  • พระเจ้า​ตัดสิน​คน​ยิว​และ​คน​กรีก (1-16)

   • ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ทำ​งาน​อย่าง​ไร? (14, 15)

  • คน​ยิว​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส (17-24)

  • การ​ทำ​สุหนัต​ที่​หัวใจ (25-29)

 • 3

  • “พระเจ้า​พูด​ความ​จริง​เสมอ” (1-8)

  • ทั้ง​คน​ยิว​และ​คน​กรีก​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​บาป (9-20)

  • เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​พระเจ้า​เพราะ​มี​ความ​เชื่อ (21-31)

   • ทุก​คน​ไม่​ได้​แสดง​คุณลักษณะ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ที่​ควร​จะ​แสดง (23)

 • 4

  • อับราฮัม​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​พระเจ้า​เพราะ​มี​ความ​เชื่อ (1-12)

   • อับราฮัม​เป็น​พ่อ​ของ​ทุก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ (11)

  • ได้​รับ​คำ​สัญญา​เพราะ​มี​ความ​เชื่อ (13-25)

 • 5

  • พระ​คริสต์​ทำ​ให้​เรา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า (1-11)

  • อาดัม​ทำ​ให้​มนุษย์​ต้อง​ตาย พระ​คริสต์​ทำ​ให้​มี​ชีวิต (12-21)

   • บาป​และ​ความ​ตาย​ลาม​ไป​ถึง​ทุก​คน (12)

   • การ​พิสูจน์​ความ​ซื่อ​สัตย์​ครั้ง​เดียว (18)

 • 6

  • การ​รับ​บัพติศมา​เพื่อ​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระ​คริสต์​ทำ​ให้​เรา​ใช้​ชีวิต​แบบ​ใหม่ (1-11)

  • อย่า​ให้​บาป​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง​กาย (12-14)

  • ทาส​ของ​บาป​กลาย​มา​เป็น​ทาส​ของ​พระเจ้า (15-23)

   • ค่า​จ้าง​ที่​บาป​จ่าย​คือ​ความ​ตาย ของ​ขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​คือ​ชีวิต (23)

 • 7

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​พ้น​จาก​อำนาจ​กฎหมาย​ของ​โมเสส​แล้ว (1-6)

  • กฎหมาย​ของ​โมเสส​ทำ​ให้​รู้​ว่า​บาป​คือ​อะไร (7-12)

  • ต่อ​สู้​กับ​บาป (13-25)

 • 8

  • พลัง​ของ​พระเจ้า​ทำ​ให้​มี​ชีวิต​และ​เป็น​อิสระ (1-11)

  • พลัง​ของ​พระเจ้า​ยืน​ยัน​ว่า​เป็น​ลูก​พระองค์ (12-17)

  • สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​คอย​เสรีภาพ​แบบ​ที่​ลูก​ของ​พระองค์​มี (18-25)

  • “พลัง​ของ​พระเจ้า​จะ​ขอ​แทน​เรา” (26, 27)

  • พระเจ้า​กำหนด​คน​กลุ่ม​หนึ่ง​ไว้​ล่วง​หน้า (28-30)

  • ความ​รัก​ของ​พระเจ้า​ทำ​ให้​เรา​ชนะ (31-39)

 • 9

  • เปาโล​รู้สึก​เศร้า​เรื่อง​ชาว​อิสราเอล​ตาม​สาย​เลือด (1-5)

  • ลูก​หลาน​ที่​แท้​จริง​ของ​อับราฮัม (6-13)

  • พระเจ้า​เลือก​ถูก​แล้ว (14-26)

   • ภาชนะ​ที่​ควร​ถูก​ทำลาย​กับ​ภาชนะ​ที่​พระเจ้า​เมตตา (22, 23)

  • คน​ที่​เหลือ​รอด​มี​น้อย (27-29)

  • ชาว​อิสราเอล​สะดุด​ล้ม (30-33)

 • 10

  • จะ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​พระเจ้า​ได้​อย่าง​ไร? (1-15)

   • ประกาศ​อย่าง​เปิด​เผย (10)

   • อ้อน​วอน​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​จะ​รอด (13)

   •  เท้า​ของ​คน​ที่​ประกาศ​ข่าว​ดี​งดงาม (15)

  • ไม่​ใช่​ทุก​คน​เชื่อ​ฟัง​ข่าว​ดี (16-21)

 • 11

  • พระเจ้า​ไม่​ได้​ปฏิเสธ​คน​อิสราเอล​ทั้ง​หมด (1-16)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​ต้น​มะกอก (17-32)

  • สติ​ปัญญา​ของ​พระเจ้า​ลึกซึ้ง​จริง ๆ (33-36)

 • 12

  • ถวาย​ร่าง​กาย​เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​มี​ชีวิต (1, 2)

  • ความ​สามารถ​ต่าง​กัน​แต่​มี​ร่าง​กาย​เดียว (3-8)

  • วิธี​ใช้​ชีวิต​แบบ​คริสเตียน (9-21)

 • 13

  • ยอม​เชื่อ​ฟัง​คน​ที่​มี​อำนาจ​ปกครอง (1-7)

   • การ​เสีย​ภาษี (6, 7)

  • คน​ที่​รัก​คน​อื่น​ก็​ทำ​ตาม​กฎหมาย​ของ​โมเสส (8-10)

  • ทำ​สิ่ง​ดี​งาม​เหมือน​อยู่​ตอน​กลางวัน (11-14)

 • 14

  • อย่า​ตัดสิน​กัน (1-12)

  • อย่า​เป็น​ต้น​เหตุ​ให้​คน​อื่น​ทิ้ง​ความ​เชื่อ​ไป (13-18)

  • ส่ง​เสริม​สันติ​สุข​และ​เอกภาพ (19-23)

 • 15

  • ต้อนรับ​กัน​อย่าง​ที่​พระ​คริสต์​ต้อนรับ​คุณ (1-13)

  • เปาโล​เป็น​ผู้​รับใช้​เพื่อ​ประกาศ​กับ​คน​ต่าง​ชาติ (14-21)

  • แผนการ​เดิน​ทาง​ของ​เปาโล (22-33)

 • 16

  • เปาโล​แนะ​นำ​ให้​รู้​จัก​เฟบี​ที่​เป็น​ผู้​รับใช้ (1, 2)

  • ฝาก​ความ​คิด​ถึง​ให้​คริสเตียน​ใน​กรุง​โรม (3-16)

  • คำ​เตือน​เรื่อง​การ​แตก​แยก (17-20)

  • เพื่อน​ร่วม​งาน​ของ​เปาโล​ฝาก​ความ​คิด​ถึง (21-24)

  • ความ​ลับ​ศักดิ์สิทธิ์​เปิด​เผย​แล้ว (25-27)