ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

หนังสือเศฟันยาห์

บท

1 2 3

ใจความสำคัญ

 • 1

  • วัน​พิพากษา​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว (1-18)

   • วัน​ของ​พระ​ยะโฮวา​จวน​จะ​ถึง​อยู่​แล้ว (14)

   • เงิน​และ​ทอง​ช่วย​ชีวิต​ไม่​ได้ (18)

 • 2

  • มา​หา​พระ​ยะโฮวา​ก่อน​ถึง​วัน​ที่​พระองค์​จะ​ลง​โทษ (1-3)

   • พยายาม​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​และ​เป็น​คน​ถ่อม​ตัว (3)

   • “เผื่อ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ปก​ป้อง​คุณ” (3)

  • คำ​พิพากษา​ชาติ​ที่​อยู่​รอบ ๆ (4-15)

 • 3

  • เยรูซาเล็ม เมือง​ที่​กบฏ​และ​ชั่ว​ช้า (1-7)

  • การ​พิพากษา​และ​การ​ฟื้นฟู (8-20)

   • เปลี่ยน​ไป​พูด​ภาษา​บริสุทธิ์ (9)

   • คน​อ่อนน้อม​ถ่อม​ตน​จะ​ได้​รับ​การ​คุ้มครอง (12)

   • พระ​ยะโฮวา​จะ​ชื่นชม​ศิโยน (17)