ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ข่าวดีที่เขียนโดยลูกา

บท

ใจความสำคัญ

 • 1

  • เขียน​ถึง​เธโอฟีลัส (1-4)

  • กาเบรียล​บอก​เรื่อง​ที่​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา​จะ​เกิด (5-25)

  • กาเบรียล​บอก​เรื่อง​ที่​พระ​เยซู​จะ​เกิด (26-38)

  • มารีย์​ไป​หา​เอลีซาเบธ (39-45)

  • มารีย์​ยกย่อง​พระ​ยะโฮวา (46-56)

  • การ​เกิด​และ​การ​ตั้ง​ชื่อ​ยอห์น (57-66)

  • เศคาริยาห์​พยากรณ์ (67-80)

 • 2

  • พระ​เยซู​เกิด (1-7)

  • ทูตสวรรค์​ปรากฏ​ตัว​ต่อ​คน​เลี้ยง​แกะ (8-20)

  • การ​เข้า​สุหนัต​และ​การ​ชำระ​ตัว (21-24)

  • สิเมโอน​พบ​พระ​คริสต์ (25-35)

  • อันนา​พูด​เรื่อง​เด็ก​น้อย​เยซู (36-38)

  • กลับ​ไป​นาซาเร็ธ (39, 40)

  • พระ​เยซู​อยู่​ที่​วิหาร​ตอน​อายุ 12 ขวบ (41-52)

 • 3

  • ปี​ที่​ยอห์น​เริ่ม​ทำ​งาน (1, 2)

  • ยอห์น​ประกาศ​เรื่อง​บัพติศมา (3-20)

  • พระ​เยซู​รับ​บัพติศมา (21, 22)

  • ราย​ชื่อ​บรรพบุรุษ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ (23-38)

 • 4

  • มาร​ล่อ​ใจ​พระ​เยซู (1-13)

  • พระ​เยซู​เริ่ม​ประกาศ​ใน​กาลิลี (14, 15)

  • พระ​เยซู​ถูก​ปฏิเสธ​ใน​นาซาเร็ธ (16-30)

  • เหตุ​การณ์​ใน​ที่​ประชุม​ที่​คาเปอร์นาอุม (31-37)

  • รักษา​แม่ยาย​ของ​ซีโมน​และ​คน​อื่น ๆ (38-41)

  • ประชาชน​ตาม​หา​พระ​เยซู (42-44)

 • 5

  • จับ​ปลา​ได้​อย่าง​อัศจรรย์​และ​สาวก​กลุ่ม​แรก (1-11)

  • รักษา​คน​โรค​เรื้อน (12-16)

  • รักษา​คน​เป็น​อัมพาต (17-26)

  • พระ​เยซู​เรียก​เลวี (27-32)

  • ปัญหา​เรื่อง​การ​ถือ​ศีล​อด​อาหาร (33-39)

 • 6

  • พระ​เยซู​เป็น “เจ้า​เหนือ​วัน​สะบาโต” (1-5)

  • รักษา​คน​มือ​ลีบ (6-11)

  • อัครสาวก 12 คน (12-16)

  • พระ​เยซู​สอน​และ​รักษา​ผู้​คน (17-19)

  • คน​ที่​มี​ความ​สุข​และ​คน​ที่​น่า​สงสาร (20-26)

  • การ​รัก​ศัตรู (27-36)

  • เลิก​ตัดสิน​คน​อื่น (37-42)

  • จะ​รู้​ว่า​ต้น​ไม้​ดี​หรือ​ไม่​ดี​ก็​ให้​ดู​ที่​ผล (43-45)

  • บ้าน​ที่​สร้าง​อย่าง​มั่นคง​กับ​บ้าน​ที่​ไม่​มี​ฐาน​ราก (46-49)

 • 7

  • นาย​ร้อย​มี​ความ​เชื่อ​มาก (1-10)

  • พระ​เยซู​ปลุก​ลูก​ชาย​ของ​แม่​ม่าย​ใน​เมือง​นาอิน​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (11-17)

  • พระ​เยซู​ยกย่อง​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา (18-30)

  • พระ​เยซู​ตำหนิ​คน​ที่​ไม่​รับ​ฟัง (31-35)

  • ผู้​หญิง​ไม่​ดี​ได้​รับ​การ​อภัย (36-50)

   • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​ลูกหนี้ (41-43)

 • 8

  • พวก​ผู้​หญิง​ที่​ติด​ตาม​พระ​เยซู (1-3)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​คน​ที่​หว่าน​เมล็ด​พืช (4-8)

  • ทำไม​พระ​เยซู​ใช้​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ? (9, 10)

  • อธิบาย​เรื่อง​คน​ที่​หว่าน​เมล็ด​พืช (11-15)

  • อย่า​เอา​อะไร​มา​ครอบ​ตะเกียง (16-18)

  • แม่​และ​พี่​น้อง​ของ​พระ​เยซู (19-21)

  • พระ​เยซู​ทำ​ให้​พายุ​สงบ (22-25)

  • พระ​เยซู​ไล่​ปีศาจ​ให้​ไป​เข้า​สิง​ใน​หมู (26-39)

  • ลูก​สาว​ของ​ไยรอส และ​ผู้​หญิง​ที่​แตะ​เสื้อ​ชั้น​นอก​ของ​พระ​เยซู (40-56)

 • 9

  • แนะ​นำ​อัครสาวก 12 คน​เรื่อง​งาน​ประกาศ (1-6)

  • เฮโรด​สงสัย​เรื่อง​พระ​เยซู (7-9)

  • พระ​เยซู​เลี้ยง​อาหาร​ผู้​ชาย 5,000 คน (10-17)

  • เปโตร​บอก​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​คริสต์ (18-20)

  • พระ​เยซู​บอก​ว่า​จะ​ต้อง​ตาย (21, 22)

  •  สาวก​แท้​ต้อง​ทำ​อะไร? (23-27)

  • รูป​กาย​ของ​พระ​เยซู​เปลี่ยน​ไป (28-36)

  • รักษา​เด็ก​ผู้​ชาย​ที่​โดน​ปีศาจ​เข้า​สิง (37-43​ก)

  • พระ​เยซู​บอก​อีก​ครั้ง​ว่า​จะ​ต้อง​ตาย (43​ข-45)

  • สาวก​เถียง​กัน​ว่า​ใคร​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด (46-48)

  • คน​ที่​ไม่​ต่อ​ต้าน​เป็น​พวก​เดียว​กับ​เรา (49, 50)

  • คน​สะมาเรีย​ปฏิเสธ​พระ​เยซู (51-56)

  • การ​เป็น​สาวก​ของ​พระ​เยซู (57-62)

 • 10

  • พระ​เยซู​ส่ง​สาวก 70 คน​ออก​ไป (1-12)

  • ตำหนิ​เมือง​ต่าง ๆ ที่​ไม่​กลับ​ใจ (13-16)

  • สาวก 70 คน​กลับ​มา (17-20)

  • พระ​เยซู​สรรเสริญ​พ่อ​ที่​ยอม​รับ​คน​ถ่อม (21-24)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​คน​สะมาเรีย​ที่​รัก​คน​อื่น (25-37)

  • พระ​เยซู​ไป​บ้าน​ของ​มาร์ธา​กับ​มารีย์ (38-42)

 • 11

  • ควร​อธิษฐาน​อย่าง​ไร? (1-13)

   • ตัว​อย่าง​คำ​อธิษฐาน (2-4)

  • ขับ​ไล่​ปีศาจ​ด้วย​พลัง​บริสุทธิ์ (14-23)

  • ปีศาจ​กลับ​มา​บ้าน​ที่​เคย​อยู่ (24-26)

  • ความ​สุข​แท้ (27, 28)

  • การ​อัศจรรย์​แบบ​เดียว​กับ​โยนาห์ (29-32)

  • ตา​เป็น​แสง​สว่าง​สำหรับ​ร่าง​กาย (33-36)

  • ตำหนิ​ผู้​นำ​ศาสนา​ที่​เสแสร้ง (37-54)

 • 12

  • เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี (1-3)

  • กลัว​พระเจ้า อย่า​กลัว​คน (4-7)

  • ยอม​รับ​ว่า​เป็น​สาวก​ของ​พระ​คริสต์ (8-12)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​เศรษฐี​โง่ (13-21)

  • เลิก​กังวล (22-34)

   • แกะ​ฝูง​เล็ก (32)

  • เตรียม​พร้อม (35-40)

  • คน​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์​และ​ที่​ไม่​ซื่อ​สัตย์ (41-48)

  • ไม่​ได้​มา​ทำ​ให้​สงบ​สุข แต่​มา​ทำ​ให้​แตก​แยก (49-53)

  • สังเกต​ความ​หมาย​ของ​เหตุ​การณ์ (54-56)

  • การ​ตก​ลง​กัน​เมื่อ​เกิด​ความ​ขัด​แย้ง (57-59)

 • 13

  • กลับ​ใจ​หรือ​ไม่​ก็​พินาศ (1-5)

  • ตัว​อย่าง​เรื่อง​ต้น​มะเดื่อ​ที่​ไม่​ออก​ผล (6-9)

  • รักษา​ผู้​หญิง​พิการ​ใน​วัน​สะบาโต (10-17)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​เมล็ด​มัสตาร์ด​และ​เชื้อ​ขนมปัง (18-21)

  • พยายาม​ที่​จะ​ผ่าน​ประตู​แคบ (22-30)

  • “หมา​จิ้งจอก” เฮโรด (31-33)

  • พระ​เยซู​เศร้า​ใจ​เรื่อง​เยรูซาเล็ม (34, 35)

 • 14

  • รักษา​ผู้​ชาย​ที่​เป็น​โรค​บวม​น้ำ​ใน​วัน​สะบาโต (1-6)

  • เป็น​แขก​ที่​ถ่อม​ตัว (7-11)

  • เชิญ​คน​ที่​ไม่​มี​อะไร​จะ​ตอบ​แทน (12-14)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​แขก​ที่​ขอ​ตัว (15-24)

  • การ​เสีย​สละ​เพื่อ​เป็น​สาวก (25-33)

  • เกลือ​ที่​ไม่​เค็ม (34, 35)

 • 15

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​แกะ​ที่​หลง​หาย (1-7)

  • เรื่อง​เงิน​เหรียญ​ที่​ตก​หาย (8-10)

  • เรื่อง​ลูก​ที่​หลง​หาย (11-32)

 • 16

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​ผู้​จัด​การ​ขี้​โกง (1-13)

   • “คน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ใน​เรื่อง​เล็ก​ก็​ซื่อ​สัตย์​ใน​เรื่อง​ใหญ่​ด้วย” (10)

  • กฎหมาย​ของ​โมเสส​และ​การ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า (14-18)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​เศรษฐี​กับ​ลาซารัส (19-31)

 • 17

  • การ​ทำ​ให้​คน​ทิ้ง​ความ​เชื่อ การ​ให้​อภัย และ​การ​มี​ความ​เชื่อ (1-6)

  • เป็น​แค่​ทาส​ที่​ทำ​ตาม​หน้า​ที่ (7-10)

  • รักษา​คน​โรค​เรื้อน 10 คน (11-19)

  • เมื่อ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​มา​ปกครอง (20-37)

   • “รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​หมู่​พวก​คุณ” (21)

   • “จำ​เรื่อง​ภรรยา​ของ​โลท​ไว้” (32)

 •  18

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​แม่​ม่าย​ที่​ขอ​อย่าง​ไม่​ละลด (1-8)

  • ฟาริสี​กับ​คน​เก็บ​ภาษี (9-14)

  • พระ​เยซู​กับ​เด็ก ๆ (15-17)

  • คำ​ถาม​ของ​หัวหน้า​ชุมชน​ที่​ร่ำรวย (18-30)

  • พระ​เยซู​บอก​อีก​ครั้ง​ว่า​จะ​ต้อง​ตาย (31-34)

  • ขอ​ทาน​ตา​บอด​กลับ​มอง​เห็น​ได้ (35-43)

 • 19

  • พระ​เยซู​ไป​บ้าน​ศักเคียส (1-10)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​เงิน 10 มินา (11-27)

  • พระ​เยซู​เข้า​กรุง​อย่าง​ผู้​มี​ชัย (28-40)

  • พระ​เยซู​ร้องไห้​เรื่อง​กรุง​เยรูซาเล็ม (41-44)

  • กำจัด​ความ​ชั่ว​จาก​วิหาร (45-48)

 • 20

  • ผู้​นำ​ชาว​ยิว​สงสัย​เรื่อง​อำนาจ​ของ​พระ​เยซู (1-8)

  • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​คน​เช่า​สวน​ที่​ชั่ว (9-19)

  • พระเจ้า​กับ​ซีซาร์ (20-26)

  • คำ​ถาม​เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (27-40)

  • พระ​คริสต์​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด​ไหม? (41-44)

  • เตือน​เกี่ยว​กับ​พวก​ครู​สอน​ศาสนา (45-47)

 • 21

  • แม่​ม่าย​ยาก​จน​หยอด​เงิน​สอง​เหรียญ (1-4)

  • สัญญาณ​บอก​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น (5-36)

   • สงคราม แผ่นดิน​ไหว​ใหญ่ โรค​ระบาด การ​ขาด​แคลน​อาหาร (10, 11)

   • กองทัพ​ล้อม​กรุง​เยรูซาเล็ม (20)

   • ช่วง​เวลา​ของ​คน​ต่าง​ชาติ (24)

   • ผู้​คน​จะ​เห็น ‘ลูก​มนุษย์’ มา (27)

   • ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​ต้น​มะเดื่อ (29-33)

   • ให้​ตื่น​ตัว​เสมอ (34-36)

  • พระ​เยซู​สอน​ใน​วิหาร (37, 38)

 • 22

  • พวก​ปุโรหิต​วาง​แผน​ฆ่า​พระ​เยซู (1-6)

  • เตรียม​ปัสกา​ครั้ง​สุด​ท้าย (7-13)

  • กิน “อาหาร​มื้อ​เย็น​ของ​พระ​คริสต์” ครั้ง​แรก (14-20)

  • “คน​ที่​ทรยศ​ผม​นั่ง​ร่วม​โต๊ะ​กับ​ผม​ด้วย” (21-23)

  • เถียง​กัน​ว่า​ใคร​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด (24-27)

  • พระ​เยซู​ทำ​สัญญา​เรื่อง​รัฐบาล (28-30)

  • พระ​เยซู​บอก​ว่า​เปโตร​จะ​ปฏิเสธ​ท่าน (31-34)

  • ต้อง​เตรียม​พร้อม มี​ดาบ 2 เล่ม (35-38)

  • พระ​เยซู​อธิษฐาน​บน​ภูเขา​มะกอก (39-46)

  • พระ​เยซู​ถูก​จับ (47-53)

  • เปโตร​ปฏิเสธ​พระ​เยซู (54-62)

  • พระ​เยซู​ถูก​เยาะเย้ย (63-65)

  • พิจารณา​คดี​ใน​ศาล​แซนเฮดริน (66-71)

 • 23

  • พระ​เยซู​อยู่​ต่อ​หน้า​ปีลาต​และ​เฮโรด (1-25)

  • พระ​เยซู​กับ​ผู้​ร้าย 2 คน​ถูก​ตรึง (26-43)

   • “คุณ​จะ​ได้​อยู่​กับ​ผม​ใน​อุทยาน​แน่นอน” (43)

  • พระ​เยซู​ตาย (44-49)

  • ฝัง​ศพ​พระ​เยซู​ไว้​ใน​อุโมงค์ (50-56)

 • 24

  • พระ​เยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (1-12)

  • ระหว่าง​ทาง​ไป​หมู่​บ้าน​เอมมาอูส (13-35)

  • พระ​เยซู​ปรากฏ​ตัว​ให้​สาวก​เห็น (36-49)

  • พระ​เยซู​ขึ้น​สวรรค์ (50-53)