ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายของยากอบ

บท

1 2 3 4 5

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1)

  • ความ​อด​ทน​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ยินดี (2-15)

   • ความ​เชื่อ​ที่​ผ่าน​การ​ทดสอบ (3)

   • ขอ​ต่อ ๆ ไป​ด้วย​ความ​เชื่อ (5-8)

   • ความ​ต้องการ​ทำ​ให้​เกิด​บาป​และ​ความ​ตาย (14, 15)

  • ของ​ขวัญ​ดี ๆ ทุก​อย่าง​มา​จาก​เบื้อง​บน (16-18)

  •  ฟัง​และ​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า (19-25)

   • คน​ที่​ส่อง​ดู​หน้า​ตัว​เอง​ใน​กระจก (23, 24)

  • การ​นมัสการ​แบบ​ที่​สะอาด​และ​ไม่​แปดเปื้อน (26, 27)

 • 2

  • ความ​ลำเอียง​เป็น​บาป (1-13)

   • ความ​รัก​เป็น​กฎหมาย​ที่​สูง​ส่ง (8)

  • ความ​เชื่อ​ที่​ไม่​มี​การ​กระทำ​ก็​ตาย​แล้ว (14-26)

   • พวก​ปีศาจ​ก็​เชื่อ​และ​กลัว​จน​ตัว​สั่น (19)

   • อับราฮัม​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​เพื่อน​ของ​พระ​ยะโฮวา (23)

 • 3

  • ทำ​ให้​ลิ้น​เชื่อง​ไม่​ได้ (1-12)

   • หลาย​คน​ไม่​ควร​เป็น​ครู (1)

  • สติ​ปัญญา​จาก​เบื้อง​บน (13-18)

 • 4

  • อย่า​เป็น​มิตร​กับ​โลก (1-12)

   • ต่อ​สู้​กับ​มาร (7)

   • เข้า​ไป​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า (8)

  • คำ​เตือน​เรื่อง​การ​ถือ​ดี (13-17)

   • “ถ้า​พระ​ยะโฮวา​ต้องการ” (15)

 • 5

  • คำ​เตือน​สำหรับ​คน​รวย (1-6)

  • พระเจ้า​อวยพร​คน​ที่​อด​ทน (7-11)

  • ให้​คำ​พูด​ที่​ว่า “ใช่” หมาย​ความ​ว่า​ใช่ (12)

  • การ​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​ได้​ผล​ดี (13-18)

  • ช่วย​คน​ทำ​ผิด​ให้​หัน​กลับ (19, 20)