ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายถึงฟีเลโมน

บท

1

ใจความสำคัญ

  • คำ​ทักทาย (1-3)

  • ความ​รัก​และ​ความ​เชื่อ​ของ​ฟีเลโมน (4-7)

  • เปาโล​ขอร้อง​เรื่อง​โอเนสิมัส (8-22)

  • คำ​ลง​ท้าย (23-25)