ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

หนังสือปัญญาจารย์

บท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใจความสำคัญ

 • 1

  • ทุก​อย่าง​ไร้​ประโยชน์ (1-11)

   • โลก​นี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป (4)

   • วัฏจักร​ธรรมชาติ​ไม่​มี​ที่​สิ้น​สุด (5-7)

   • ไม่​มี​อะไร​ใหม่​ภาย​ใต้​ดวง​อาทิตย์ (9)

  • สติ​ปัญญา​ของ​มนุษย์​มี​ขีด​จำกัด (12-18)

   • การ​วิ่ง​ไล่​ตาม​ลม (14)

 • 2

  • โซโลมอน​คิด​ถึง​สิ่ง​ที่​เขา​ทำ (1-11)

  • สติ​ปัญญา​ของ​มนุษย์​มี​คุณค่า​จำกัด (12-16)

  • การ​ทำ​งาน​หนัก​เป็น​สิ่ง​ที่​ไร้​ประโยชน์ (17-23)

  • กิน ดื่ม และ​มี​ความ​สุข​กับ​งาน (24-26)

 • 3

  • มี​เวลา​สำหรับ​ทุก​สิ่ง (1-8)

  • ความ​สุข​ใน​ชีวิต​เป็น​ของ​ขวัญ​จาก​พระเจ้า (9-15)

   • ความ​คิด​เรื่อง​ชีวิต​ตลอด​ไป​อยู่​ใน​ใจ​มนุษย์ (11)

  • พระเจ้า​ตัดสิน​ทุก​คน​อย่าง​ยุติธรรม (16, 17)

  • คน​และ​สัตว์​ก็​ตาย​เหมือน​กัน (18-22)

   • ทั้ง​สอง​จะ​กลับ​ไป​เป็น​ดิน (20)

 • 4

  • การ​ข่มเหง​เลว​ร้าย​กว่า​ความ​ตาย (1-3)

  • ความ​คิด​ที่​สมดุล​เกี่ยว​กับ​การ​ทำ​งาน (4-6)

  •  คุณค่า​ของ​เพื่อน (7-12)

   • สอง​คน​ก็​ดี​กว่า​คน​เดียว (9)

  • ชีวิต​ของ​ผู้​นำ​อาจ​ไร้​ประโยชน์ (13-16)

 • 5

  • ให้​เกรง​กลัว​พระเจ้า​เมื่อ​อยู่​ต่อ​หน้า​พระองค์ (1-7)

  • คน​ที่​ตำแหน่ง​สูง​คอย​ดู​คน​ที่​ต่ำ​กว่า (8, 9)

  • สมบัติ​ไม่​มี​ประโยชน์ (10-20)

   • คน​รัก​เงิน​ไม่​เคย​พอ​ใจ (10)

   • คน​ทำ​งาน​หนัก​นอน​หลับ​สบาย (12)

 • 6

  • มี​สมบัติ​แต่​ไม่​ได้​ชื่นชม (1-6)

  • ชื่นชม​กับ​สิ่ง​ที่​มี​อยู่ (7-12)

 • 7

  • ชื่อเสียง​ดี​และ​วัน​ตาย (1-4)

  • คน​ฉลาด​ว่า​กล่าว​ตักเตือน (5-7)

  • ตอน​จบ​ดี​กว่า​ตอน​เริ่ม (8-10)

  • ข้อ​ดี​ของ​สติ​ปัญญา (11, 12)

  • วัน​ที่​ดี​กับ​วัน​ที่​ลำบาก (13-15)

  • อะไร​ที่​มาก​เกิน​ไป​ก็​ไม่​ดี (16-22)

  • ข้อ​สังเกต​ของ​ผู้​รวบ​รวม (23-29)

 • 8

  • การ​ปกครอง​ของ​มนุษย์​ที่​ไม่​สมบูรณ์ (1-17)

   • เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​กษัตริย์ (2-4)

   • มนุษย์​ปกครอง​มี​แต่​ความ​เสียหาย (9)

   • เมื่อ​ไม่​มี​การ​ลง​โทษ​ทันที (11)

   • กิน ดื่ม และ​มี​ความ​สุข (15)

 • 9

  • ทุก​คน​มี​จุด​จบ​เหมือน​กัน (1-3)

  • มี​ความ​สุข​กับ​ชีวิต​แม้​ต้อง​ตาย (4-12)

   • คน​ตาย​ไม่​รู้​อะไร​เลย (5)

   • ไม่​มี​กิจกรรม​อะไร​ใน​หลุม​ศพ (10)

   • เหตุ​การณ์​ที่​ไม่​คาด​คิด (11)

  • ผู้​คน​ไม่​ได้​เห็น​ค่า​สติ​ปัญญา​เสมอ​ไป (13-18)

 • 10

  • ความ​โง่​นิด​หน่อย​ทำ​ให้​สติ​ปัญญา​หมด​คุณค่า (1)

  • อันตราย​ของ​การ​ไม่​มี​ความ​ชำนาญ (2-11)

  • ชีวิต​ที่​น่า​เศร้า​ของ​คน​โง่ (12-15)

  • ผู้​นำ​ที่​โง่ (16-20)

   • นก​จะ​เอา​คำ​พูด​คุณ​ไป​บอก​ต่อ (20)

 • 11

  • อย่า​ปล่อย​ให้​โอกาส​หลุด​มือ (1-8)

   • โยน​ขนมปัง​ลง​ไป​ใน​น้ำ (1)

   • หว่าน​พืช​ตั้ง​แต่​เช้า​ถึง​เย็น (6)

  • หนุ่ม​สาว​ต้อง​รับผิดชอบ​สิ่ง​ที่​ทำ (9, 10)

 • 12

  • คิด​ถึง​พระ​ผู้​สร้าง​ก่อน​จะ​แก่ (1-8)

  • ข้อ​สรุป​ของ​ผู้​รวบ​รวม (9-14)

   • คำ​พูด​ของ​คน​ฉลาด​เป็น​เหมือน​ประตัก (11)

   • เกรง​กลัว​พระเจ้า​เที่ยง​แท้ (13)