ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายถึงทิตัส

บท

1 2 3

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1-4)

  • ให้​ทิตัส​แต่ง​ตั้ง​ผู้​ดู​แล​ที่​เกาะ​ครีต (5-9)

  • ว่า​กล่าว​ตักเตือน​คน​ดื้อ​รั้น (10-16)

 • 2

  • คำ​สอน​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​คน​หนุ่ม​สาว​และ​ผู้​สูง​อายุ (1-15)

   • ให้​ปฏิเสธ​การ​ทำ​ชั่ว (12)

   • ให้​มุ่ง​มั่น​ใน​การ​ทำ​งาน​ที่​ดี (14)

 • 3

  • การ​ยอม​อยู่​ใต้​อำนาจ (1-3)

  • พร้อม​ทำ​งาน​ที่​ดี (4-8)

  • อย่า​ยุ่ง​กับ​การ​โต้​เถียง​กัน​อย่าง​โง่ ๆ และ​การ​แพร่​คำ​สอน​ผิด ๆ (9-11)

  • คำ​แนะ​นำ​ส่วน​ตัว​และ​คำ​ลง​ท้าย (12-15)