ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

หนังสือดาเนียล

บท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใจความสำคัญ

 • 1

  • กองทัพ​บาบิโลน​มา​ล้อม​กรุง​เยรูซาเล็ม (1, 2)

  • การ​ฝึก​อบรม​พิเศษ​สำหรับ​เชลย​ที่​เป็น​เด็ก​หนุ่ม​เชื้อ​สาย​กษัตริย์ (3-5)

  • ชาว​ฮีบรู 4 คน​ถูก​ทดสอบ​ความ​ซื่อ​สัตย์ (6-21)

 • 2

  • กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์​ฝัน​เรื่อง​ที่​รบกวน​ใจ (1-4)

  • ไม่​มี​ผู้​รอบรู้​คน​ไหน​อธิบาย​ความ​ฝัน​ได้ (5-13)

  • ดาเนียล​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระเจ้า (14-18)

  • สรรเสริญ​พระเจ้า​ที่​เปิด​เผย​เรื่อง​ลึกลับ (19-23)

  • ดาเนียล​บอก​ว่า​กษัตริย์​ฝัน​อะไร (24-35)

  • อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​ความ​ฝัน (36-45)

   • หิน​ที่​หมาย​ถึง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​รูป​ปั้น​แตก​ละเอียด (44, 45)

  • กษัตริย์​ยกย่อง​ให้​เกียรติ​ดาเนียล (46-49)

 • 3

  • รูป​เคารพ​ทองคำ​ของ​เนบูคัดเนสซาร์ (1-7)

   • คำ​สั่ง​ให้​ก้ม​กราบ​รูป​เคารพ (4-6)

  • มี​คน​ฟ้อง​ว่า​ชาว​ฮีบรู 3 คน​ขัด​คำ​สั่ง (8-18)

   • ‘พวก​เรา​จะ​ไม่​นับถือ​เทพเจ้า​ของ​ท่าน’ (18)

  • ถูก​โยน​เข้า​ไป​ใน​เตา​ไฟ​ที่​ร้อน​แรง (19-23)

  • ถูก​ช่วย​ให้​รอด​จาก​ไฟ​อย่าง​อัศจรรย์ (24-27)

  • กษัตริย์​ยกย่อง​พระเจ้า​ของ​ชาว​ฮีบรู (28-30)

 • 4

  • กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์​ยอม​รับ​อำนาจ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า (1-3)

  • กษัตริย์​ฝัน​ถึง​ต้น​ไม้​ต้น​หนึ่ง (4-18)

   • ต้น​ไม้​ถูก​โค่น​ทิ้ง​ไว้ 7 ปี (16)

   • พระเจ้า​เป็น​ผู้​ปกครอง​มนุษย์ (17)

  • ดาเนียล​แปล​ความ​หมาย​ของ​ความ​ฝัน (19-27)

  • เกิด​ขึ้น​จริง​ครั้ง​แรก​กับ​กษัตริย์ (28-36)

   • กษัตริย์​เสีย​สติ​อยู่ 7 ปี (32, 33)

  • กษัตริย์​ยกย่อง​พระเจ้า​ผู้​อยู่​ใน​สวรรค์ (37)

 • 5

  • งาน​เลี้ยง​ของ​กษัตริย์​เบลชัสซาร์ (1-4)

  • ลายมือ​บน​ผนัง (5-12)

  • ขอ​ดาเนียล​ให้​แปล​ความ​หมาย​ของ​ตัว​อักษร​นั้น (13-25)

  • ความ​หมาย​คือ บาบิโลน​จะ​ล่ม​จม (26-31)

 • 6

  • พวก​ข้าราชการ​ของ​เปอร์เซีย​วาง​แผน​เล่น​งาน​ดาเนียล (1-9)

  • ดาเนียล​ไม่​ยอม​หยุด​อธิษฐาน (10-15)

  • ดาเนียล​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บ่อ​สิงโต (16-24)

  • กษัตริย์​ดาริอัส​ยกย่อง​ให้​เกียรติ​พระเจ้า​ของ​ดาเนียล (25-28)

 • 7

  • นิมิต​เรื่อง​สัตว์ 4 ตัว (1-8)

   • เขา​เล็ก​ที่​โอ้อวด​งอก​ขึ้น (8)

  • ผู้​มี​ชีวิต​อยู่​ตั้ง​แต่​ดึกดำบรรพ์​พิจารณา​คดี (9-14)

   • ลูก​มนุษย์​ถูก​แต่ง​ตั้ง​เป็น​กษัตริย์ (13, 14)

  • บอก​ดาเนียล​ให้​รู้​ความ​หมาย​ของ​นิมิต (15-28)

   • สัตว์ 4 ตัว​คือ​กษัตริย์ 4 องค์ (17)

   • พวก​ผู้​บริสุทธิ์​จะ​ได้​รับ​อำนาจ​การ​ปกครอง (18)

   • เขา 10 เขา​หรือ​กษัตริย์ 10 องค์​จะ​ขึ้น​มา​มี​อำนาจ (24)

 • 8

  • นิมิต​เรื่อง​แกะ​ตัว​ผู้​กับ​แพะ​ตัว​ผู้ (1-14)

   • เขา​เล็ก​ยก​ตัว​ขึ้น (9-12)

   • 2,300 วัน (14)

  • กาเบรียล​แปล​ความ​หมาย​ของ​นิมิต (15-27)

   • อธิบาย​ว่า​แกะ​ตัว​ผู้​กับ​แพะ​ตัว​ผู้​คือ​อะไร (20, 21)

   • กษัตริย์​ที่​ดู​ดุ​ร้าย​ขึ้น​ปกครอง (23-25)

 • 9

  • ดาเนียล​อธิษฐาน​สารภาพ​บาป (1-19)

   • ความ​ร้าง​เปล่า 70 ปี (2)

  • กาเบรียล​มา​หา​ดาเนียล (20-23)

  • คำ​พยากรณ์​เรื่อง 70 สัปดาห์ (24-27)

   •  เมสสิยาห์​จะ​มา​หลัง​จาก​ผ่าน​ไป 69 สัปดาห์ (25)

   • เมสสิยาห์​จะ​ถูก​ฆ่า (26)

   • กรุง​นี้​และ​ที่​บริสุทธิ์​จะ​ถูก​ทำลาย (26)

 • 10

  • ผู้​ส่ง​ข่าว​จาก​พระเจ้า​มา​หา​ดาเนียล (1-21)

   • มีคาเอล​ช่วย​ทูตสวรรค์ (13)

 • 11

  • กษัตริย์​เปอร์เซีย​และ​กรีซ (1-4)

  • กษัตริย์​ทิศ​ใต้​กับ​กษัตริย์​ทิศ​เหนือ (5-45)

   • คน​เก็บ​ภาษี​จะ​มา (20)

   • ผู้​นำ​ตาม​สัญญา​จะ​ถูก​กำจัด (22)

   • ยกย่อง​พระ​แห่ง​ป้อม​ปราการ (38)

   • กษัตริย์​ทิศ​ใต้​กับ​กษัตริย์​ทิศ​เหนือ​ต่อ​สู้​กัน (40)

   • ข่าว​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก​และ​ทิศ​เหนือ​ที่​ทำ​ให้​ตื่น​ตระหนก (44)

 • 12

  • “สมัย​สุด​ท้าย” และ​หลัง​จาก​นั้น (1-13)

   • มีคาเอล​จะ​เริ่ม​ปฏิบัติการ (1)

   • คน​ที่​มี​ความ​เข้าใจ​ลึกซึ้ง​จะ​ส่อง​แสง​จ้า (3)

   • ความ​รู้​แท้​จะ​มี​อย่าง​มาก​มาย (4)

   • ดาเนียล​จะ​ลุก​ขึ้น​มา​รับ​ส่วน​แบ่ง (13)