ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

กิจการของอัครสาวก

บท

ใจความสำคัญ

 • 1

  • เขียน​ถึง​เธโอฟีลัส (1-5)

  • เป็น​พยาน​ของ​พระ​เยซู​จน​ถึง​สุด​ขอบ​โลก(6-8)

  • พระ​เยซู​ขึ้น​สวรรค์ (9-11)

  • สาวก​ประชุม​ร่วม​กัน (12-14)

  • มัทธีอัส​ถูก​เลือก​แทน​ยูดาส (15-26)

 • 2

  • พระเจ้า​ให้​พลัง​บริสุทธิ์​ใน​วัน​เพ็นเทคอสต์ (1-13)

  • เปโตร​บรรยาย (14-36)

  • ฝูง​ชน​ยอม​รับ​สิ่ง​ที่​เปโตร​พูด (37-41)

   • 3,000 คน​รับ​บัพติศมา (41)

  • มิตรภาพ​แบบ​คริสเตียน (42-47)

 • 3

  • เปโตร​รักษา​ขอ​ทาน​ที่​เป็น​ง่อย (1-10)

  • เปโตร​บรรยาย​ที่​ระเบียง​ทาง​เดิน​ของ​โซโลมอน (11-26)

   • “ทุก​สิ่ง​จะ​ได้​รับ​การ​ฟื้นฟู” (21)

   •  ผู้​พยากรณ์​เหมือน​โมเสส (22)

 • 4

  • เปโตร​กับ​ยอห์น​ถูก​จับ (1-4)

   • สาวก​เพิ่ม​เป็น 5,000 คน (4)

  • ใน​ศาล​แซนเฮดริน (5-22)

   • ‘พวก​เรา​จะ​หยุด​พูด​ไม่​ได้’ (20)

  • อธิษฐาน​ขอ​ความ​กล้า (23-31)

  • สาวก​แบ่ง​สิ่ง​ของ​กัน (32-37)

 • 5

  • อานาเนีย​กับ​สัปฟีรา (1-11)

  • อัครสาวก​ทำ​การ​อัศจรรย์​หลาย​อย่าง (12-16)

  • ถูก​ขัง​คุก​แล้ว​ถูก​ปล่อย​ตัว (17-21​ก)

  • ถูก​พา​ตัว​ไป​ศาล​แซนเฮดริน​อีก (21​ข-32)

   • “เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​มนุษย์” (29)

  • คำ​แนะ​นำ​ของ​กามาลิเอล (33-40)

  • ประกาศ​ตาม​บ้าน (41, 42)

 • 6

  • เลือก​ผู้​ชาย 7 คน​ให้​ดู​แล​งาน (1-7)

  • สเทเฟน​ถูก​กล่าวหา​ว่า​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า (8-15)

 • 7

  • สเทเฟน​พูด​ต่อ​หน้า​ศาล​แซนเฮดริน (1-53)

   • ยุค​ของ​บรรพบุรุษ (2-16)

   • โมเสส​ทำ​หน้า​ที่​ผู้​นำ คน​อิสราเอล​ไหว้​รูป​เคารพ (17-43)

   • พระเจ้า​ไม่​ได้​อาศัย​อยู่​ใน​วิหาร​ที่​มนุษย์​สร้าง (44-50)

  • สเทเฟน​ถูก​หิน​ขว้าง​ตาย (54-60)

 • 8

  • เซาโล​ข่มเหง​คริสเตียน (1-3)

  • งาน​ประกาศ​ที่​สะมาเรีย​ได้​ผล​ดี (4-13)

  • เปโตร​กับ​ยอห์น​ถูก​ส่ง​ไป​สะมาเรีย (14-17)

  • ซีโมน​ขอ​ซื้อ​พลัง​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า (18-25)

  • ข้าราชการ​ชาว​เอธิโอเปีย (26-40)

 • 9

  • เซาโล​เดิน​ทาง​ไป​กรุง​ดามัสกัส (1-9)

  • อานาเนีย​ไป​ช่วย​เซาโล (10-19​ก)

  • เซาโล​ประกาศ​ใน​ดามัสกัส (19​ข-25)

  • เซาโล​เดิน​ทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม (26-31)

  • เปโตร​รักษา​ไอเนอัส (32-35)

  • โดร์คัส​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (36-43)

 • 10

  • โคร์เนลิอัส​เห็น​นิมิต (1-8)

  • เปโตร​เห็น​นิมิต​เรื่อง​สัตว์​ที่​ไม่​สะอาด (9-16)

  • เปโตร​ไป​หา​โคร์เนลิอัส (17-33)

  • เปโตร​ประกาศ​ข่าว​ดี​กับ​คน​ต่าง​ชาติ (34-43)

   • “พระเจ้า​ไม่​ลำเอียง” (34, 35)

  • คน​ต่าง​ชาติ​ได้​รับ​พลัง​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​และ​รับ​บัพติศมา (44-48)

 • 11

  • เปโตร​รายงาน​กับ​พวก​อัครสาวก (1-18)

  • บาร์นาบัส​กับ​เซาโล​ไป​ที่​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ซีเรีย (19-26)

   • ถูก​เรียก​ว่า​คริสเตียน​ครั้ง​แรก (26)

  • อากาบุส​พยากรณ์​ว่า​จะ​เกิด​การ​ขาด​แคลน​อาหาร (27-30)

 • 12

  • ยากอบ​ถูก​ฆ่า เปโตร​ถูก​ขัง​คุก (1-5)

  • เปโตร​ถูก​ปล่อย​จาก​คุก​อย่าง​อัศจรรย์ (6-19)

  • ทูตสวรรค์​ลง​โทษ​เฮโรด (20-25)

 • 13

  • บาร์นาบัส​กับ​เซาโล​ถูก​ส่ง​ออก​ไป​เป็น​มิชชันนารี (1-3)

  • งาน​ประกาศ​บน​เกาะ​ไซปรัส (4-12)

  • เปาโล​บรรยาย​ที่​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ปิสิเดีย (13-41)

  • คำ​สั่ง​ที่​ให้​ไป​หา​คน​ต่าง​ชาติ (42-52)

 • 14

  • การ​เพิ่ม​จำนวน​สาวก​และ​การ​ต่อ​ต้าน​ใน​เมือง​อิโคนียูม (1-7)

  • ถูก​เข้าใจ​ผิด​ว่า​เป็น​เทพ​ใน​เมือง​ลิสตรา (8-18)

  • เปาโล​ถูก​หิน​ขว้าง​แต่​รอด​ตาย (19, 20)

  • ให้​กำลังใจ​ประชาคม​ต่าง ๆ (21-23)

  • กลับ​ไป​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ซีเรีย (24-28)

 • 15

  • การ​โต้​เถียง​เรื่อง​การ​เข้า​สุหนัต​ใน​เมือง​อันทิโอก (1, 2)

  • นำ​เรื่อง​นั้น​ไป​พิจารณา​ที่​กรุง​เยรูซาเล็ม (3-5)

  • ผู้​ดู​แล​กับ​อัครสาวก​ประชุม​กัน (6-21)

  • จดหมาย​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง (22-29)

   • งด​เว้น​จาก​เลือด (28, 29)

  • ประชาคม​ต่าง ๆ ได้​รับ​กำลังใจ​จาก​จดหมาย (30-35)

  • เปาโล​กับ​บาร์นาบัส​แยก​กัน​ไป​คน​ละ​ทาง (36-41)

 •  16

  • เปาโล​เลือก​ทิโมธี (1-5)

  • นิมิต​เรื่อง​ผู้​ชาย​ชาว​มาซิโดเนีย (6-10)

  • ลิเดีย​เข้า​มา​เป็น​สาวก​ที่​เมือง​ฟีลิปปี (11-15)

  • เปาโล​กับ​สิลาส​ถูก​ขัง​คุก (16-24)

  • ผู้​คุม​กับ​ครอบครัว​รับ​บัพติศมา (25-34)

  • เปาโล​ให้​เจ้าหน้าที่​มา​ขอ​โทษ (35-40)

 • 17

  • เปาโล​กับ​สิลาส​ใน​เมือง​เธสะโลนิกา (1-9)

  • เปาโล​กับ​สิลาส​ใน​เมือง​เบโรอา (10-15)

  • เปาโล​ใน​กรุง​เอเธนส์ (16-22​ก)

  • เปาโล​บรรยาย​ที่​อาเรโอปากัส (22​ข-34)

 • 18

  • เปาโล​รับใช้​ใน​เมือง​โครินธ์ (1-17)

  • กลับ​ไป​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ซีเรีย (18-22)

  • เปาโล​ไป​แคว้น​กาลาเทีย​กับ​แคว้น​ฟรีเจีย (23)

  • อปอลโล​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ (24-28)

 • 19

  • เปาโล​อยู่​ที่​เมือง​เอเฟซัส บาง​คน​รับ​บัพติศมา​ซ้ำ (1-7)

  • งาน​สอน​ของ​เปาโล (8-10)

  • ปีศาจ​ชั่ว​ขัด​ขวาง​งาน​ไม่​ได้ (11-20)

  • ความ​ชุลมุน​วุ่นวาย​ที่​เอเฟซัส (21-41)

 • 20

  • เปาโล​ไป​ที่​มาซิโดเนีย​และ​กรีซ (1-6)

  • ยุทิกัส​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ที่​เมือง​โตรอัส (7-12)

  • จาก​โตรอัส​ไป​มิเลทัส (13-16)

  • เปาโล​ประชุม​กับ​ผู้​ดู​แล​จาก​เอเฟซัส (17-38)

   • สอน​ตาม​บ้าน (20)

   • “การ​ให้​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า” (35)

 • 21

  • ระหว่าง​ทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม (1-14)

  • ไป​ถึง​กรุง​เยรูซาเล็ม (15-19)

  • เปาโล​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​พวก​ผู้​ดู​แล (20-26)

  • ความ​ชุลมุน​วุ่นวาย​ใน​วิหาร เปาโล​ถูก​จับ (27-36)

  • เปาโล​ได้​รับ​อนุญาต​ให้​พูด​กับ​ฝูง​ชน (37-40)

 • 22

  • เปาโล​อธิบาย​กับ​ฝูง​ชน (1-21)

  • เปาโล​ใช้​สิทธิ์​พลเมือง​โรมัน (22-29)

  • ศาล​แซนเฮดริน​ประชุม​กัน (30)

 • 23

  • เปาโล​พูด​ต่อ​หน้า​ศาล​แซนเฮดริน (1-10)

  • ผู้​เป็น​นาย​ให้​กำลังใจ​เปาโล (11)

  • แผน​ฆ่า​เปาโล (12-22)

  • ส่ง​ตัว​เปาโล​ไป​ซีซารียา (23-35)

 • 24

  • ข้อ​กล่าวหา​เปาโล (1-9)

  • เปาโล​แก้​คดี​ต่อ​หน้า​เฟลิกส์ (10-21)

  • เลื่อน​การ​พิจารณา​คดี​ของ​เปาโล​ไป 2 ปี (22-27)

 • 25

  • เฟสทัส​พิจารณา​คดี​ของ​เปาโล (1-12)

   • “ผม​ขอร้อง​เรียน​ต่อ​ซีซาร์” (11)

  • เฟสทัส​ปรึกษา​กับ​กษัตริย์​อากริปปา (13-22)

  • เปาโล​มา​อยู่​ต่อ​หน้า​อากริปปา (23-27)

 • 26

  • เปาโล​พูด​แก้​คดี​ต่อ​หน้า​อากริปปา (1-11)

  • เปาโล​เล่า​เรื่อง​การ​เปลี่ยน​ศาสนา (12-23)

  • ปฏิกิริยา​ของ​เฟสทัส​กับ​อากริปปา (24-32)

 • 27

  • เปาโล​โดยสาร​เรือ​ไป​กรุง​โรม (1-12)

  • พายุ​กระหน่ำ​เรือ (13-38)

  • เรือ​แตก (39-44)

 • 28

  • ขึ้น​ฝั่ง​ที่​เกาะ​มอลตา (1-6)

  • เปาโล​รักษา​พ่อ​ของ​ปูบลิอัส (7-10)

  • เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ถึง​กรุง​โรม (11-16)

  • เปาโล​พูด​กับ​พวก​ยิว​ใน​กรุง​โรม (17-29)

  • เปาโล​ประกาศ​อย่าง​กล้า​หาญ 2 ปี (30, 31)