จดหมายฉบับที่สองถึงคริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกา 3:1-18

3  สุด​ท้าย​นี้ พี่​น้อง​ครับ ขอ​ให้​อธิษฐาน​เพื่อ​เรา​ต่อ ๆ ไป+ เพื่อ​คำ​สอน​ของ​พระ​ยะโฮวา*จะ​แพร่​ไป​อย่าง​รวด​เร็ว+และ​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​เหมือน​ที่​กำลัง​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​พวก​คุณ  และ​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​รอด​พ้น​จาก​พวก​คน​ชั่ว​ที่​ชอบ​ทำ​ร้าย​คน​อื่น+ เพราะ​ไม่​ใช่​ทุก​คน​จะ​มี​ความ​เชื่อ+  แต่​ผู้​เป็น​นาย​จะ​ให้​กำลัง​พวก​คุณ​และ​ปก​ป้อง​พวก​คุณ​ไว้​จาก​ตัว​ชั่ว​ร้าย​เพราะ​ท่าน​ซื่อ​สัตย์  เรา​ซึ่ง​เป็น​สาวก​ของ​ผู้​เป็น​นาย​มี​ความ​มั่น​ใจ​ว่า​พวก​คุณ​กำลัง​ทำ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง​ไว้​และ​จะ​ทำ​ต่อ​ไป  ขอ​ให้​ผู้​เป็น​นาย​ช่วย​พวก​คุณ​เรื่อย​ไป​ให้​มี​ใจ​รัก​พระเจ้า+และ​อด​ทน+เพื่อ​พระ​คริสต์  พี่​น้อง​ครับ ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​นาย​ของ​เรา เรา​ขอ​สั่ง​พวก​คุณ​ให้​อยู่​ห่าง ๆ พี่​น้อง​ทุก​คน​ที่​ทำ​ตัว​นอก​ลู่​นอก​ทาง+และ​ไม่​ทำ​ตาม​ธรรมเนียม*ที่​ได้​รับ​จาก​เรา+  พวก​คุณ​ก็​รู้​แล้ว​ว่า​ควร​จะ​เลียน​แบบ​เรา​อย่าง​ไร+ เพราะ​ตอน​ที่​อยู่​กับ​พวก​คุณ เรา​ไม่​ได้​ทำ​ตัว​นอก​ลู่​นอก​ทาง​เลย  และ​ไม่​ได้​กิน​อาหาร​ของ​ใคร​ฟรี ๆ+ แต่​เรา​ทำ​งาน​หนัก​เหน็ด​เหนื่อย​ทั้ง​วัน​ทั้ง​คืน​เพื่อ​จะ​ไม่​เป็น​ภาระ​ที่​ทำ​ให้​พวก​คุณ​ต้อง​เสีย​ค่า​ใช้​จ่าย​มาก+  ถึง​เรา​มี​สิทธิ์​ทำ​อย่าง​นั้น+ แต่​เรา​ก็​อยาก​วาง​ตัว​อย่าง​ให้​พวก​คุณ​เลียน​แบบ+ 10  ที่​จริง เมื่อ​เรา​อยู่​กับ​พวก​คุณ เรา​เคย​สั่ง​ไว้​ว่า “ถ้า​ใคร​ไม่​อยาก​ทำ​งาน ก็​อย่า​ให้​เขา​กิน”+ 11  เพราะ​เรา​ได้​ยิน​มา​ว่า​มี​พวก​คุณ​บาง​คน​ทำ​ตัว​นอก​ลู่​นอก​ทาง+ ไม่​ทำ​งาน​อะไร​เลย แต่​เที่ยว​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​ของ​คน​อื่น+ 12  ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​นาย เรา​ขอ​สั่ง​และ​แนะ​นำ​คน​พวก​นั้น​ให้​เลิก​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​ของ​คน​อื่น​และ​ทำ​งาน​หา​เลี้ยง​ตัว​เอง+ 13  พี่​น้อง​ครับ สำหรับ​พวก​คุณ​ก็​อย่า​เลิก​ทำ​ดี 14  แต่​ถ้า​ใคร​ไม่​เชื่อ​ฟัง​สิ่ง​ที่​เรา​บอก​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ก็​ให้​หมาย​เขา​ไว้​และ​เลิก​คบ​กับ​เขา+ เพื่อ​ให้​เขา​ละอายใจ 15  แต่​อย่า​มอง​ว่า​เขา​เป็น​ศัตรู ให้​เตือน​สติ​เขา​ต่อ​ไป+เพราะ​เขา​ยัง​เป็น​พี่​น้อง​อยู่ 16  ขอ​ผู้​เป็น​นาย​ซึ่ง​เป็น​ผู้​ให้​สันติ​สุข​โปรด​ให้​พวก​คุณ​มี​ความ​สงบ​สุข​เสมอ​ใน​ทุก ๆ ทาง+ ขอ​ให้​ผู้​เป็น​นาย​อยู่​กับ​พวก​คุณ​ทุก​คน 17  ผม​เปาโล​เขียน​คำ​ทักทาย​ส่วน​นี้​ด้วย​ตัว​ผม​เอง+ ผม​เขียน​แบบ​นี้​เพื่อ​เป็น​การ​รับรอง​จดหมาย​ทุก​ฉบับ 18  ขอ​ให้​พวก​คุณ​ทุก​คน​ได้​รับ​ความ​กรุณา​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​จาก​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​นาย​ของ​เรา

เชิงอรรถ

หรือ “คำ​แนะ​นำ”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ