1 พงศาวดาร 27:1-34

27  ต่อ​ไป​นี้​เป็น​จำนวน​ชาว​อิสราเอล​ที่​เป็น​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล หัวหน้า​กองพัน​และ​หัวหน้ากองร้อย+ รวม​ทั้ง​พวก​เจ้าหน้าที่​ที่​รับใช้​กษัตริย์+ใน​เรื่อง​กอง​ทหาร พวก​เขา​ผลัด​กัน​เข้า​ประจำการ​กอง​ละ​หนึ่ง​เดือน​ตลอด​ทั้ง​ปี แต่​ละ​กอง​มี​กำลัง​พล 24,000 คน  หัวหน้า​กอง​แรก​ที่​เข้า​ประจำการ​ใน​เดือน​แรก​คือ​ยาโชเบอัม+ลูก​ชาย​ศับดีเอล เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน  เขา​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​เปเรศ+และ​เป็น​หัวหน้า​ของ​ผู้​ดู​แล​กลุ่ม​ต่าง ๆ ที่​ได้​รับ​มอบหมาย​ให้​เข้า​ประจำการ​ใน​เดือน​แรก  หัวหน้า​กอง​ที่ 2 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 2 คือ​โดดัย+ชาว​อาโหไฮ+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน และ​มี​มิกโลท​เป็น​ผู้​นำ  หัวหน้า​กอง​ที่ 3 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 3 คือ​เบไนยาห์+ลูก​ชาย​ปุโรหิต​ใหญ่​เยโฮยาดา+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน  เบไนยาห์​เป็น​หนึ่ง​ใน​นัก​รบ​ที่​เก่ง​กล้า 30 คน และ​เป็น​หัวหน้า​ของ 30 คน​นั้น อัมมีซาบาด​ลูก​ชาย​ของ​เขา​เป็น​หัวหน้า​กอง​นี้  หัวหน้า​กอง​ที่ 4 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 4 คือ​อาสาเฮล+น้อง​ชาย​โยอาบ+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน เศบาดิยาห์​ลูก​ชาย​ของ​เขา​ทำ​หน้า​ที่​ต่อ​จาก​เขา  หัวหน้า​กอง​ที่ 5 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 5 คือ​ชัมหุท​ลูก​หลาน​ของ​อิสราห์ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน  หัวหน้า​กอง​ที่ 6 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 6 คือ​อิรา+ลูก​ชาย​อิกเขช​ชาว​เมือง​เทโคอา+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 10  หัวหน้า​กอง​ที่ 7 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 7 คือ​เฮเลส+ชาว​เปโลน​จาก​ตระกูล​เอฟราอิม เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 11  หัวหน้า​กอง​ที่ 8 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 8 คือ​สิบเบคัย+ชาว​หุชาห์​ลูก​หลาน​ของ​เศราห์+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 12  หัวหน้า​กอง​ที่ 9 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 9 คือ​อาบีเอเซอร์+ชาว​เมือง​อานาโธท+จาก​ตระกูล​เบนยามิน เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 13  หัวหน้า​กอง​ที่ 10 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 10 คือ​มาหะรัย+ชาว​เนโทฟาห์​ลูก​หลาน​ของ​เศราห์+ เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 14  หัวหน้า​กอง​ที่ 11 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 11 คือ​เบไนยาห์+ชาว​เมือง​ปิราโธน​จาก​ตระกูล​เอฟราอิม เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 15  หัวหน้า​กอง​ที่ 12 ที่​ประจำการ​ใน​เดือน 12 คือ​เฮลดัย​ชาว​เนโทฟาห์​ลูก​หลาน​โอทนีเอล เขา​มี​กำลัง​พล 24,000 คน 16  ผู้​นำ​ตระกูล​ต่าง ๆ ของ​อิสราเอล​มี​ดัง​นี้ ตระกูล​รูเบน​คือ​เอลีเอเซอร์​ลูก​ชาย​ศิครี ตระกูล​สิเมโอน​คือ​เชฟาทิยาห์​ลูก​ชาย​มาอาคาห์ 17  ตระกูล​เลวี​คือ​ฮาชาบิยาห์​ลูก​ชาย​เคมูเอล ส่วน​ผู้​นำ​ลูก​หลาน​ของ​อาโรน​คือ​ศาโดก 18  ตระกูล​ยูดาห์​คือ​เอลีฮู+พี่​ชาย​ของ​ดาวิด ตระกูล​อิสสาคาร์​คือ​อมรี​ลูก​ชาย​มีคาเอล 19  ตระกูล​เศบูลุน​คือ​อิชมัยยาห์​ลูก​ชาย​โอบาดีห์ ตระกูล​นัฟทาลี​คือ​เยรีโมท​ลูก​ชาย​อัสรีเอล 20  ตระกูล​เอฟราอิม​คือ​โฮเชยา​ลูก​ชาย​อาซาซิยาห์ ครึ่ง​ตระกูล​มนัสเสห์​คือ​โยเอล​ลูก​ชาย​เปดายาห์ 21  ครึ่ง​ตระกูล​มนัสเสห์​ฝั่ง​กิเลอาด​คือ​อิดโด​ลูก​ชาย​เศคาริยาห์ ตระกูล​เบนยามิน​คือ​ยาอาซีเอล​ลูก​ชาย​อับเนอร์+ 22  ตระกูล​ดาน​คือ​อาซาเรล​ลูก​ชาย​เยโรฮัม คน​เหล่า​นี้​เป็น​ผู้​นำ​ของ​ตระกูล​ต่าง ๆ ของ​อิสราเอล 23  ดาวิด​ไม่​ได้​นับ​คน​ที่​อายุ 20 ปี​ลง​มา​เพราะ​พระ​ยะโฮวา​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​อิสราเอล​มี​ประชากร​มาก​มาย​เหมือน​ดาว​บน​ท้องฟ้า+ 24  โยอาบ​ลูก​นาง​เศรุยาห์​ได้​เริ่ม​นับ​จำนวน​ประชากร​แต่​นับ​ไม่​ครบ​ทั้ง​หมด และ​พระเจ้า​โกรธ​ชาว​อิสราเอล​มาก​เพราะ​เรื่อง​นี้+ จึง​ไม่​มี​การ​เขียน​จำนวน​ที่​โยอาบ​นับ​ไว้​ใน​หนังสือ​บันทึก​เหตุ​การณ์​สมัย​กษัตริย์​ดาวิด 25  ผู้​ดู​แล​คลัง​ทรัพย์​ของ​กษัตริย์+คือ​อัสมาเวท​ลูก​ชาย​อาดีเอล ส่วน​โยนาธาน​ลูก​ชาย​อุสซียาห์​เป็น​ผู้​ดู​แล​ที่​เก็บ​เสบียง*ที่​อยู่​นอก​เมือง ใน​เมือง ใน​หมู่​บ้าน และ​ใน​ป้อม​ปราการ​ต่าง ๆ 26  เอสรี​ลูก​ชาย​เคลูบ​เป็น​ผู้​ดู​แล​คน​งาน​ใน​ไร่​นา 27  ชิเมอี​ชาว​เมือง​รามาห์​เป็น​ผู้​ดู​แล​สวน​องุ่น และ​ศับดี​ชาว​ชิฟไมต์​เป็น​ผู้​ดู​แล​ผล​ผลิต​จาก​สวน​องุ่น​สำหรับ​ทำ​เหล้า​องุ่น 28  บาอัลฮานัน​ชาว​เมือง​เกเดอร์​เป็น​ผู้​ดู​แล​สวน​มะกอก​และ​สวน​มะเดื่อ​ป่า+ใน​เชเฟลาห์+ ส่วน​โยอาช​เป็น​ผู้​ดู​แล​ที่​เก็บ​น้ำมัน​มะกอก 29  ชิตรัย​ชาว​ชาโรน+เป็น​ผู้​ดู​แล​ฝูง​สัตว์​ที่​กิน​หญ้า​ใน​ชาโรน และ​ชาฟัท​ลูก​ชาย​อัดลัย​เป็น​ผู้​ดู​แล​ฝูง​สัตว์​ใน​ที่​ราบ​หุบเขา 30  โอบิล​ชาว​อิชมาเอล​เป็น​ผู้​ดู​แล​ฝูง​อูฐ และ​เยเดยาห์​ชาว​เมโรโนท​เป็น​ผู้​ดู​แล​ฝูง​ลา* 31  ยาซีส​ชาว​ฮาการ์​เป็น​ผู้​ดู​แล​ฝูง​แกะ คน​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด​เป็น​ผู้​ดู​แล​ทรัพย์​สิน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด 32  โยนาธาน+หลาน​ของ​ดาวิด​เป็น​ที่​ปรึกษา​ของ​กษัตริย์ เขา​เป็น​คน​ที่​มี​ความ​เข้าใจ​และ​เป็น​เลขานุการ เยฮีเอล​ลูก​ชาย​ฮัคโมนี​เป็น​ผู้​ดู​แล​พวก​ลูก​ชาย​ของ​กษัตริย์+ 33  อาหิโธเฟล+เป็น​ที่​ปรึกษา​ของ​กษัตริย์ หุชัย+ชาว​อาร์คี​เป็น​คน​สนิท​ของ​กษัตริย์ 34  หลัง​จาก​อาหิโธเฟล​ก็​มี​เยโฮยาดา​ลูก​ชาย​เบไนยาห์+และ​อาบียาธาร์+ ส่วน​โยอาบ+เป็น​แม่ทัพ​ของ​กษัตริย์

เชิงอรรถ

หรือ “คลัง”
แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ลา​ตัว​เมีย”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ