1 พงศาวดาร 25:1-31

25  หลัง​จาก​นั้น ดาวิด​และ​พวก​หัวหน้า​ก็​แยก​ลูก​หลาน​บาง​ส่วน​ของ​อาสาฟ เฮมาน และ​เยดูธูน+เพื่อ​ให้​พยากรณ์​พร้อม​กับ​เล่น​พิณ เล่น​เครื่อง​สาย+ และ​ตี​ฉาบ+ ต่อ​ไป​นี้​คือ​ราย​ชื่อ​คน​ที่​ทำ​หน้า​ที่​นี้  คน​ที่​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อาสาฟ​ได้​แก่ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และ​อาชาเรลาห์ พวก​เขา​ทำ​งาน​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​อาสาฟ​และ​พยากรณ์​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​กษัตริย์  คน​ที่​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​เยดูธูน+ได้​แก่ เกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ชิเมอี ฮาชาบิยาห์ และ​มัททีธิยาห์+ ทั้ง 6 คน​นี้​ทำ​งาน​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​เยดูธูน​พ่อ​ของ​พวก​เขา​และ​พยากรณ์​พร้อม​กับ​เล่น​พิณ​ไป​ด้วย เพื่อ​ขอบคุณ​และ​สรรเสริญพระ​ยะโฮวา+  คน​ที่​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​เฮมาน+ได้​แก่ บุคคียาห์ มัททานิยาห์ อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮานันยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที โรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และ​มาหะซิโอท  พวก​เขา​ทั้ง​หมด​เป็น​ลูก​ชาย​ของ​เฮมาน​ผู้​รับใช้​ของ​กษัตริย์ เฮมาน​เป็น​ผู้​เห็น​นิมิต​และ​ประกาศ​ข่าว​จาก​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​เพื่อ​ยกย่อง​พระองค์* พระเจ้า​เที่ยง​แท้​จึง​ให้​เฮมาน​มี​ลูก​ชาย 14 คน​และ​ลูก​สาว 3 คน  คน​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด​ทำ​งาน​ตาม​คำ​สั่ง​พ่อ​ของ​ตน พวก​เขา​ร้อง​เพลง​ใน​วิหาร​ของ​พระ​ยะโฮวา​พร้อม​กับ​ตี​ฉาบ เล่น​เครื่อง​สาย​และ​พิณ+ ซึ่ง​เป็น​งาน​รับใช้​ใน​วิหาร​ของ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้ ส่วน​อาสาฟ เยดูธูน และ​เฮมาน​ทำ​งาน​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​กษัตริย์  พวก​เขา​กับ​พวก​พี่​น้อง​ที่​ฝึก​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระ​ยะโฮวา​จน​ชำนาญ​แล้ว​มี​จำนวน​ทั้ง​หมด 288 คน  พวก​เขา​ทุก​คน​จับ​ฉลาก+แบ่ง​หน้า​ที่​กัน ทั้ง​คน​หนุ่ม​และ​คน​แก่ ทั้ง​คน​ที่​เก่ง​แล้ว​และ​คน​ที่​กำลัง​ฝึก  ฉลาก​อัน​แรก​เป็น​ของ​โยเซฟ​ลูก​ชาย​อาสาฟ+ อัน​ที่ 2 เกดาลิยาห์+ (เขา​กับ​พี่​น้อง​และ​ลูก​ชาย​รวม 12 คน) 10  อัน​ที่ 3 ศักเกอร์+กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 11  อัน​ที่ 4 อิสรี​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 12  อัน​ที่ 5 เนธานิยาห์+กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 13  อัน​ที่ 6 บุคคียาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 14  อัน​ที่ 7 เยชาเรลาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 15  อัน​ที่ 8 เยชายาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 16  อัน​ที่ 9 มัททานิยาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 17  อัน​ที่ 10 ชิเมอี​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 18  อัน​ที่ 11 อาซาเรล​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 19  อัน​ที่ 12 ฮาชาบิยาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 20  อัน​ที่ 13 ชูบาเอล+กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 21  อัน​ที่ 14 มัททีธิยาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 22  อัน​ที่ 15 เยเรโมท​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 23  อัน​ที่ 16 ฮานันยาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 24  อัน​ที่ 17 โยชเบคาชาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 25  อัน​ที่ 18 ฮานานี​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 26  อัน​ที่ 19 มัลโลธี​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 27  อัน​ที่ 20 เอลียาธาห์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 28  อัน​ที่ 21 โฮธีร์​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 29  อัน​ที่ 22 กิดดาลที+กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 30  อัน​ที่ 23 มาหะซิโอท+​กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน 31  อัน​ที่ 24 โรมัมทีเอเซอร์+กับ​ลูก​ชาย​และ​พี่​น้อง​รวม 12 คน

เชิงอรรถ

แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ยก​เขา​สัตว์​ของ​พระองค์”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ