1 พงศาวดาร 24:1-31

24  มี​การ​แบ่ง​ลูก​หลาน​อาโรน​เป็น​กลุ่ม ๆ ดัง​นี้ อาโรน​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​นาดับ อาบีฮู+ เอเลอาซาร์ และ​อิธามาร์+  นาดับ​กับ​อาบีฮู​ตาย​ก่อน​พ่อ​ของ​พวก​เขา+และ​ทั้ง​สอง​คน​ไม่​มี​ลูก​ชาย ส่วน​เอเลอาซาร์+กับ​อิธามาร์​ทำ​หน้า​ที่​ปุโรหิต​ต่อ​ไป  ดาวิด​และ​ศาโดก+ลูก​หลาน​ของ​เอเลอาซาร์​กับ​อาหิเมเลค​ลูก​หลาน​ของ​อิธามาร์ ช่วย​กัน​แบ่ง​กลุ่ม​ลูก​หลาน​อาโรน​เพื่อ​ทำ​หน้า​ที่​ต่าง ๆ  เนื่อง​จาก​ใน​หมู่​ลูก​หลาน​เอเลอาซาร์​มี​คน​ที่​เป็น​หัวหน้า​มาก​กว่า​ลูก​หลาน​อิธามาร์ จึง​มี​การ​แบ่ง​กัน​อย่าง​นี้​คือ ให้​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล 16 คน​มา​จาก​เชื้อ​สาย​ของ​เอเลอาซาร์ และ​ให้​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล 8 คน​มา​จาก​เชื้อ​สาย​ของ​อิธามาร์  ต่อ​จาก​นั้น มี​การ​แบ่ง​งาน​ให้​พวก​เขา​โดย​จับ​ฉลาก​ที​ละ​กลุ่ม+ เพราะ​ต้อง​มี​พวก​หัวหน้า​ดู​แล​สถาน​บริสุทธิ์​กับ​หัวหน้า​ที่​รับใช้​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​จาก​ทั้ง​ลูก​หลาน​ของ​เอเลอาซาร์​และ​อิธามาร์  แล้ว​เชไมอาห์​ลูก​ชาย​เนธันเอล​ซึ่ง​เป็น​เลขานุการ​ของ​คน​เลวี​ได้​บันทึก​ชื่อ​พวก​เขา​ต่อ​หน้า​กษัตริย์ พวก​เจ้านาย ปุโรหิต​ศาโดก+ อาหิเมเลค+ลูก​ชาย​อาบียาธาร์+ และ​พวก​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล​ของ​ปุโรหิต​และ​คน​เลวี มี​การ​เลือก​วงศ์​ตระกูล​หนึ่ง​จาก​เชื้อ​สาย​เอเลอาซาร์ แล้ว​ก็​เลือก​อีก​วงศ์​ตระกูล​หนึ่ง​จาก​เชื้อ​สาย​อิธามาร์  ฉลาก​อัน​ที่ 1 เป็น​ของ​เยโฮยาริบ อัน​ที่ 2 เยดายาห์  อัน​ที่ 3 ฮาริม อัน​ที่ 4 เสโอริม  อัน​ที่ 5 มัลคียาห์ อัน​ที่ 6 มิยามิน 10  อัน​ที่ 7 ฮักโขส อัน​ที่ 8 อาบียาห์+ 11  อัน​ที่ 9 เยชูอา อัน​ที่ 10 เชคานิยาห์ 12  อัน​ที่ 11 เอลียาชีบ อัน​ที่ 12 ยาคิม 13  อัน​ที่ 13 หุปปาห์ อัน​ที่ 14 ​เยเชเบอับ 14  อัน​ที่ 15 บิลกาห์ อัน​ที่ 16 อิมเมอร์ 15  อัน​ที่ 17 เฮซีร์ อัน​ที่ 18 ฮัปปิสเซส 16  อัน​ที่ 19 เปธาหิยาห์ อัน​ที่ 20 เยเฮเซเคล 17  อัน​ที่ 21 ยาคีน อัน​ที่ 22 กามูล 18  อัน​ที่ 23 เดไลยาห์ และ​อัน​ที่ 24 มาอาซิยาห์ 19  นี่​เป็น​การ​จัด​กลุ่ม​คน​ที่​ทำ​งาน​มอบหมาย+ใน​วิหาร​ของ​พระ​ยะโฮวา​ตาม​วิธี​ที่​อาโรน​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา​กำหนด​ไว้ ตาม​คำ​สั่ง​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​อิสราเอล 20  ต่อ​ไป​นี้​คือ​คน​เลวี​ที่​เหลือ ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​อัมราม+ก็​มี​ชูบาเอล+ ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​ชูบาเอล​ก็​มี​เยเดยาห์ 21  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​เรหับยาห์+ อิสชีอาห์​เป็น​หัวหน้า 22  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​อิสฮาร์​ก็​มี​เชโลโมท+ ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​เชโลโมท​ก็​มี​ยาหาท 23  และ​ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​เฮโบรน เยรีอาห์+เป็น​หัวหน้า คน​ที่​สอง​คือ​อามาริยาห์ คน​ที่​สาม​คือ​ยาฮาซีเอล คน​ที่​สี่​เยคาเมอัม 24  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​อุสซีเอล​ก็​มี​มีคาห์ ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​มีคาห์​ก็​มี​ชามีร์ 25  พี่​น้อง​ของ​มีคาห์​คือ​อิสชีอาห์ ใน​หมู่​ลูก​ชาย​ของ​อิสชีอาห์​ก็​มี​เศคาริยาห์ 26  เมรารี+มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​มาห์ลี​และ​มูชี ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​ยาอาซียาห์​ก็​มี​เบโน 27  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​เมรารี​ก็​มี​ยาอาซียาห์ เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และ​อิบรี 28  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​มาห์ลี​ก็​มี​เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์​ไม่​มี​ลูก​ชาย+ 29  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​คีช​ก็​มี​เยราเมเอล 30  ใน​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​มูชี​ก็​มี​มาห์ลี เอเดอร์ และ​เยรีโมท คน​เหล่า​นี้​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​เลวี​ตาม​วงศ์​ตระกูล 31  พวก​เขา​ก็​จับ​ฉลาก+เหมือน​กับ​ลูก​หลาน​อาโรน​พี่​น้อง​ของ​พวก​เขา​ต่อ​หน้า​กษัตริย์​ดาวิด ศาโดก อาหิเมเลค และ​พวก​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล​ของ​ปุโรหิต​และ​คน​เลวี ไม่​ว่า​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล​ของ​พวก​เขา​จะ​มี​อายุ​มาก​หรือ​น้อย พวก​เขา​ก็​จับ​ฉลาก​เหมือน​กัน

เชิงอรรถ

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ