จดหมายถึงคริสเตียนในกรุงโรม 6:1-23

6  แล้ว​เรา​จะ​ว่า​อย่าง​ไร? เรา​จะ​ทำ​บาป​กัน​ต่อ​ไป​เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้​แสดง​ความ​กรุณา​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​เพิ่ม​ขึ้น​หรือ?  อย่า​เลย ใน​เมื่อ​เรา​หลุด​พ้น​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​แล้ว*+ เรา​จะ​ใช้​ชีวิต​จม​อยู่​กับ​บาป​ต่อ​ไป​อีก​ได้​อย่าง​ไร?+  คุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า เรา​ทุก​คน​ที่​ได้​รับ​บัพติศมา​เพื่อ​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระ​คริสต์​เยซู+ ก็​ได้​รับ​บัพติศมา​เพื่อ​จะ​ตาย​เหมือน​ท่าน​ด้วย?+  และ​เมื่อ​เรา​รับ​บัพติศมา​เพื่อ​จะ​ตาย​เหมือน​พระ​คริสต์​แล้ว ก็​เหมือน​กับ​เรา​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​ท่าน+ เพื่อ​เรา​จะ​ใช้​ชีวิต​แบบ​ใหม่+ เหมือน​ที่​พระ​คริสต์​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ  ถ้า​เรา​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระ​คริสต์​ด้วย​การ​ตาย​เหมือน​ท่าน+ เรา​ก็​จะ​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระ​คริสต์​ด้วย​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เหมือน​ท่าน​อย่าง​แน่นอน+  เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ลักษณะ​นิสัย​เก่า​ของ​เรา​ถูก​ตรึง​ไป​พร้อม​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว+ เพื่อ​ร่าง​กาย​ที่​มี​บาป​จะ​ไม่​มี​อำนาจ​เหนือ​เรา+ และ​เรา​จะ​ได้​ไม่​เป็น​ทาส​บาป​อีก​ต่อ​ไป+  คน​ที่​ตาย​แล้ว​ก็​พ้น​โทษ*จาก​บาป​ของ​เขา  ยิ่ง​กว่า​นั้น ถ้า​เรา​ได้​ตาย​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​ท่าน​ด้วย  เรา​รู้​ว่า​พระ​คริสต์​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​แล้ว+ และ​ท่าน​จะ​ไม่​ตาย​อีก+ ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อำนาจ​เหนือ​ท่าน​อีก​เลย 10  เพราะ​ที่​พระ​คริสต์​ตาย ท่าน​ตาย​ครั้ง​เดียว​เพื่อ​ขจัด​บาป​ตลอด​ไป+ และ​ที่​พระ​คริสต์​มี​ชีวิต ท่าน​มี​ชีวิต​อยู่​เพื่อ​พระเจ้า 11  คุณ​ก็​เหมือน​กัน ให้​ถือ​ว่า​คุณ​เอง​หลุด​พ้น​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​แล้ว* และ​มี​ชีวิต​อยู่​เพื่อ​พระเจ้า​ใน​ฐานะ​สาวก​ของ​พระ​คริสต์​เยซู+ 12  ดัง​นั้น อย่า​ให้​บาป​มี​อำนาจ​เหมือน​กษัตริย์​เหนือ​ร่าง​กาย​ที่​ตาย​ได้​ของ​คุณ+ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​ไม่​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​มัน 13  เลิก​ปล่อย​ให้​บาป​ใช้​ร่าง​กาย*ของ​คุณ​เป็น​เครื่อง​มือ​ทำ​ชั่ว แต่​ให้​มอบ​ตัว​คุณ​ไว้​กับ​พระเจ้า​เหมือน​คน​ที่​ตาย​แล้ว​และ​ได้​ชีวิต​ใหม่ ให้​พระเจ้า​ใช้​คุณ​เป็น​เครื่อง​มือ​ทำ​ความ​ดี+ 14  อย่า​ให้​บาป​มี​อำนาจ​เหนือ​คุณ เพราะ​คุณ​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​กฎหมาย​ของ​โมเสส+ แต่​พระเจ้า​แสดง​ความ​กรุณา​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กับ​คุณ+ 15  ถ้า​อย่าง​นั้น​เรา​จะ​ว่า​อย่าง​ไร? เรา​จะ​ทำ​บาป​กัน​ต่อ​ไป​เพราะ​เรา​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​กฎหมาย แต่​ได้​รับ​ความ​กรุณา​ที่​ยิ่ง​ใหญ่+อย่าง​นั้น​หรือ? อย่า​เลย 16  คุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า เมื่อ​คุณ​ยอม​ตัว​เป็น​ทาส​เชื่อ​ฟัง​ใคร คุณ​ก็​เป็น​ทาส​ของ​คน​นั้น​แล้ว+ ถ้า​คุณ​เป็น​ทาส​ของ​บาป+ คุณ​ก็​จะ​ตาย+ แต่​ถ้า​คุณ​เป็น​ทาส​ของ​พระเจ้า​และ​เชื่อ​ฟัง​พระองค์ คุณ​ก็​จะ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​พระองค์?* 17  ขอบคุณ​พระเจ้า​ที่​ถึง​แม้​คุณ​เคย​เป็น​ทาส​ของ​บาป แต่​ตอน​นี้​คุณ​เต็ม​ใจ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สอน*ที่​พระองค์​ให้​ไว้​กับ​คุณ 18  เมื่อ​คุณ​ได้​รับ​การ​ปลด​ปล่อย​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป​แล้ว+ คุณ​จึง​มา​เป็น​ทาส​ของ​พระเจ้า​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง+ 19  ผม​พูด​ให้​คุณ​เข้าใจ​ง่าย ๆ เพราะ​ตัว​คุณ​ยัง​อ่อนแอ​อยู่ ผม​ขอ​บอก​ว่า ตอน​นี้​ให้​มอบ​ร่าง​กาย*ของ​คุณ​เป็น​ทาส​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า*เพื่อ​จะ​เป็น​คน​บริสุทธิ์+ เหมือน​ที่​คุณ​เคย​ให้​ร่าง​กาย​ของ​คุณ​เป็น​ทาส​การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด​และ​ความ​ชั่ว​ซึ่ง​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​คน​ชั่ว 20  ตอน​ที่​คุณ​เป็น​ทาส​บาป คุณ​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​กฎเกณฑ์​ของ​ความ​ถูก​ต้อง 21  แล้ว​คุณ​ได้​รับ​ผล​อะไร​จาก​สิ่ง​ที่​ทำ​ใน​ตอน​นั้น? ผล​ก็​คือ ตอน​นี้​คุณ​รู้สึก​อาย เพราะ​คน​ที่​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ต้อง​ตาย​ใน​ที่​สุด+ 22  แต่​ตอน​นี้​คุณ​หลุด​พ้น​จาก​อำนาจ​บาป​และ​มา​เป็น​ทาส​ของ​พระเจ้า​แล้ว ผล​ก็​คือ​คุณ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​สะอาด+ และ​สุด​ท้าย​คุณ​ก็​จะ​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป+ 23  ค่า​จ้าง​ที่​บาป​จ่าย​คือ​ความ​ตาย+ แต่​ของ​ขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​คือ​ชีวิต​ตลอด​ไป+ผ่าน​ทาง​พระ​คริสต์​เยซู​ผู้​เป็น​นาย​ของ​เรา+

เชิงอรรถ

แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ตาย​จาก​บาป​ไป​แล้ว”
หรือ “เป็น​อิสระ”
แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ตาย​จาก​บาป​ไป​แล้ว”
แปล​ตรง​ตัว​ว่า “อวัยวะ”
หรือ “มี​ความ​ถูก​ต้อง​ชอบธรรม”
หรือ “รูป​แบบ​คำ​สอน”
แปล​ตรง​ตัว​ว่า “อวัยวะ”
หรือ “มี​ความ​ถูก​ต้อง​ชอบธรรม”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ