อิสยาห์ 6:1-13

6  ใน​ปี​ที่​กษัตริย์​อุสซียาห์​เสีย​ชีวิต+ ผม​เห็น​นิมิต​ที่​พระ​ยะโฮวา​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​ที่​สูง​เด่น+ ชาย​เสื้อ​ของ​พระองค์​ยาว​แผ่​เต็ม​วิหาร  และ​มี​เสราฟ​อยู่​รอบ ๆ พระองค์ แต่​ละ​องค์​มี 6 ปีก 2 ปีก​ปิด​หน้า 2 ปีก​ปิด​เท้า อีก 2 ปีก​ใช้​บิน​ไป​มา  แต่​ละ​องค์​ร้อง​ต่อ ๆ กัน​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​จอม​ทัพ​นั้น​บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์+ ทั่ว​ทั้ง​โลก​ก็​เต็ม​ไป​ด้วย​สง่า​ราศี​ของ​พระองค์”  เสียง​ร้อง​นี้​ทำ​ให้​ธรณี​ประตู​สั่น​สะเทือน และ​วิหาร​มี​ควัน​เต็ม​ไป​หมด+  แล้ว​ผม​ก็​พูด​ว่า “แย่​แล้ว!ผม​ต้อง​ตาย​แน่ ๆเพราะ​ผม​เป็น​คน​บาป คำ​พูด​ที่​ออก​จาก​ปาก​ผม​ก็​ไม่​บริสุทธิ์แถม​อยู่​กับ​คน​ใน​ชาติ​ที่​มี​คำ​พูด​ไม่​บริสุทธิ์​ด้วย+ และ​ผม​ยัง​ได้​เห็น​พระ​ยะโฮวา​กษัตริย์​ผู้​เป็น​จอม​ทัพ”  แล้ว​เสราฟ​องค์​หนึ่ง​ก็​บิน​มา​หา​ผม ใน​มือ​มี​คีม​ที่​คีบ​ถ่าน​ร้อน​แดง+จาก​แท่น​บูชา+มา​ก้อน​หนึ่ง  เสราฟ​องค์​นั้น​ก็​เอา​มา​แตะ​ที่​ปาก​ผม​และ​พูด​ว่า “ถ่าน​ก้อน​นี้​ได้​แตะ​ที่​ริมฝีปาก​ของ​คุณ คุณ​จึง​ไม่​มี​ความ​ผิดและ​บาป​ของ​คุณ​ก็​ถูก​ลบ​ล้าง​แล้ว”  จาก​นั้น​ผม​ก็​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระ​ยะโฮวา​พูด​ว่า “เรา​จะ​ส่ง​ใคร​ไป​ดี?+ ใคร​จะ​ไป​แทน​เรา?”* ผม​ก็​ตอบ​ว่า “ผม​เอง​ครับ ส่ง​ผม​ไป​เถอะ”+  พระองค์​ก็​พูด​ว่า “ไป​บอก​ชน​ชาติ​นี้​ว่า ‘พวก​คุณ​จะ​ได้​ยิน​แล้ว​ได้​ยิน​อีกแต่​จะ​ไม่​เข้าใจจะ​ได้​เห็น​แล้ว​ได้​เห็น​อีกแต่​จะ​ไม่​รู้​อะไร​เลย’+ 10  และ​ทำ​ให้​ใจ​ของ​ชน​ชาติ​นี้​ด้าน​ชา+ทำ​ให้​หู​ของ​พวก​เขา​ตึง+ทำ​ให้​ตา​ของ​พวก​เขา​ปิด​จน​ลืม​ไม่​ขึ้นเพื่อ​จะ​ไม่​เห็นไม่​ได้​ยินจะ​ได้​ไม่​เข้าใจและ​ไม่​หัน​กลับ​มา​ให้​เรา​รักษา​ให้​หาย”+ 11  ผม​จึง​ถาม​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ครับ จะ​เป็น​อย่าง​นี้​ไป​อีก​นาน​แค่​ไหน?” พระองค์​บอก​ว่า “ก็​จน​กว่า​เมือง​ต่าง ๆ จะ​กลาย​เป็น​ซาก​ปรัก​หัก​พัง​และ​ไร้​ผู้​คนบ้าน​เรือน​ไม่​มี​คน​อยู่​อาศัยแผ่นดิน​ถูก​ทำลาย​และ​ร้าง​เปล่า+ 12  และ​จน​กว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ขับ​ไล่​ผู้​คน​ไป​ยัง​แดน​ไกล+แล้ว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่นดิน​จะ​ถูก​ทิ้ง​ร้าง​ไป​ทั้ง​หมด 13  “แต่​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​จะ​ยัง​มี​ผู้​คน​เหลือ​อยู่ 1 ใน 10 และ​จะ​มี​การ​เผา​อีก ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ก็​เป็น​เหมือน​ต้น​ไม้​ใหญ่​และ​ต้น​โอ๊ก​ที่​ถูก​โค่น​ลง​แต่​ยัง​มี​ตอ​เหลือ​อยู่ และ​ตอ​นี้​จะ​แตก​กิ่ง*ที่​บริสุทธิ์”

เชิงอรรถ

คำ​ว่า “เรา” ตรง​นี้​ใน​ภาษา​ฮีบรู​เป็น​รูป​พหูพจน์ จึง​อาจ​หมาย​ถึง​สอง​บุคคล​หรือ​มาก​กว่า​นั้น
หรือ “ลูก​หลาน”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ