สดุดี 48:1-14

เพลง​ของ​ลูก​หลาน​โคราห์+ 48  พระ​ยะโฮวา​ยิ่ง​ใหญ่​และ​สม​ควร​ได้​รับ​การ​สรรเสริญ​มาก​กว่า​ใครใน​เมือง​ของ​พระเจ้า​ของ​พวก​เรา ที่​ภูเขา​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์  ภูเขา​ศิโยน​ที่​อยู่​ทาง​เหนือ​สุดเป็น​เมือง​ของ​มหา​กษัตริย์+สูง​เด่น​และ​งดงาม คน​ทั้ง​โลก​ก็​ชื่นชม+  พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​คน​เห็น​ว่า​พระองค์​เป็น​ที่​หลบ​ภัย*+ภาย​ใน​ป้อม​ปราการ​ของ​เมือง​นี้  พวก​กษัตริย์​ชุมนุม​กัน​แล้ว*พวก​เขา​พา​กัน​ออก​มา  เมื่อ​พวก​เขา​เห็น​เมือง​นี้​ก็​ประหลาด​ใจ พวก​เขา​ตกใจ​และ​หนี​ไป​ด้วย​ความ​กลัว  พวก​เขา​กลัว​จน​ตัว​สั่นและ​เจ็บ​ปวด​เหมือน​ผู้​หญิง​ที่​กำลัง​คลอด​ลูก  พระองค์​ทำลาย​กอง​เรือ​ทาร์ชิช​ด้วย​ลม​ตะวัน​ออก  พวก​เรา​เคย​ได้​ยิน​อะไร​มา ตอน​นี้​ก็​ได้​เห็น​แล้วใน​เมือง​ของ​พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​จอม​ทัพ ใน​เมือง​ของ​พระเจ้า​ของ​พวก​เรา พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​เมือง​นี้​มั่นคง​ตลอด​ไป+ (เสลาห์)  พระเจ้า พวก​เรา​ใคร่ครวญ​ถึง​ความ​รัก​ที่​มั่นคง​ของ​พระองค์+เมื่อ​อยู่​ใน​วิหาร​ของ​พระองค์ 10  พระเจ้า พระองค์​ได้​รับ​การ​สรรเสริญ​ไป​ทั่ว​ทุก​มุม​โลก+เหมือน​ชื่อ​ของ​พระองค์ พระองค์​ใช้​อำนาจ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​เสมอ+ 11  ขอ​ให้​ภูเขา​ศิโยน+ดีใจและ​ให้​เมือง​ต่าง ๆ ใน​ยูดาห์​ยินดี​เพราะ​การ​พิพากษา​ของ​พระองค์+ 12  เดิน​ไป​รอบ ๆ ศิโยน เดิน​ให้​รอบ​เลยและ​นับ​หอคอย​ของ​ศิโยน​ด้วย+ 13  ดู​เนิน​ดิน*ของ​เมือง​นี้​ให้​ดี+ ตรวจ​ดู​ป้อม​ปราการ​ทั้ง​หลายเพื่อ​จะ​เล่า​ให้​คน​รุ่น​ต่อ ๆ ไป​ฟัง​ได้ 14  เพราะ​ว่า​พระเจ้า​องค์​นี้​เป็น​พระเจ้า​ของ​พวก​เรา+ตลอด​ไป พระองค์​จะ​นำ​ทาง​พวก​เรา​ไป​ตลอด​กาล*+

เชิงอรรถ

หรือ “ที่​สูง​อัน​ปลอด​ภัย”
หรือ “นัด​เจอ​กัน​แล้ว”
หรือ “ป้อม​ปราการ”
หรือ​อาจ​แปล​ได้​ว่า “จน​พวก​เรา​ตาย”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ