สดุดี 24:1-10

เพลง​ของ​ดาวิด 24  โลก​และ​ทุก​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ​ยะโฮวา+ทั้ง​แผ่นดิน​ที่​อุดม​สมบูรณ์​และ​คน​ที่​อยู่​ที่​นั่น  พระองค์​ตั้ง​แผ่นดิน​ไว้​บน​ทะเล+และ​ตั้ง​แผ่นดิน​ไว้​บน​แม่น้ำ  ใคร​จะ​ได้​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​ของ​พระ​ยะโฮวา+และ​ใคร​จะ​ได้​ยืน​ใน​ที่​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์?  ก็​คือ​คน​ที่​ไม่​ได้​ทำ​ผิด​และ​คน​ที่​มี​ใจ​บริสุทธิ์+คน​ที่​ไม่​ได้​สาบาน​เท็จ​โดย​อ้าง​ตัว​เรา*และ​ไม่​ได้​สาบาน​หลอก ๆ+  เขา​จะ​ได้​รับ​พร​จาก​พระ​ยะโฮวา+และ​ได้​รับ​ความ​ยุติธรรม​จาก​พระเจ้า​ผู้​ช่วย​เขา​ให้​รอด+  พระเจ้า​ของ​ยาโคบ นี่​คือ​คน​ที่​อยาก​รับใช้​พระองค์และ​พยายาม​จะ​ได้​รับ​ความ​เมตตา​จาก​พระองค์ (เสลาห์)  ประตู​เมือง+ ทำ​ให้​ตัว​เอง​สูง​ขึ้น​เถอะประตู​ที่​เก่า​แก่ เปิด​ออก​เถอะกษัตริย์​ผู้​มี​สง่า​ราศี​จะ​ได้​เข้า​มา+  กษัตริย์​ผู้​มี​สง่า​ราศี​องค์​นี้​คือ​ใคร? คือ​พระ​ยะโฮวา​ผู้​มี​กำลัง​เข้มแข็ง+พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​นัก​รบ​ที่​ยิ่ง​ใหญ่+  ประตู​เมือง+ ทำ​ให้​ตัว​เอง​สูง​ขึ้น​เถอะประตู​ที่​เก่า​แก่ เปิด​ออก​เถอะกษัตริย์​ผู้​มี​สง่า​ราศี​จะ​ได้​เข้า​มา 10  กษัตริย์​ผู้​มี​สง่า​ราศี​องค์​นี้​คือ​ใคร? คือ​พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​จอม​ทัพ พระองค์​เป็น​กษัตริย์​ผู้​มี​สง่า​ราศี+ (เสลาห์)

เชิงอรรถ

หมาย​ถึง​พระ​ยะโฮวา

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ