สดุดี 133:1-3

เพลง​สำหรับ​เดิน​ขึ้น เพลง​ของ​ดาวิด 133  ดู​สิ เมื่อ​พี่​น้อง​อยู่​ด้วย​กัน​อย่าง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว+ก็​เป็น​เรื่อง​ดี​และ​น่า​ชื่นชม​จริง ๆ  เป็น​เหมือน​น้ำมัน​อย่าง​ดี​ที่​เท​ลง​บน​ศีรษะ+​ซึ่ง​ไหล​ลง​มา​ที่​เครา​ของ​อาโรน+และ​ไหล​ไป​ที่​คอ​เสื้อ​ของ​เขา  เป็น​เหมือน​น้ำ​ค้าง​จาก​ภูเขา​เฮอร์โมน+ที่​ตก​ลง​บน​ภูเขา​ศิโยน+ พระ​ยะโฮวา​สั่ง​ไว้​แล้ว​ว่า​คน​ที่​นั่น​จะ​ได้​รับ​พรพวก​เขา​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป

เชิงอรรถ

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ