สารบัญ

ข่าวดีที่เขียนโดยลูกา

พระ​เยซู​รักษา​ผู้​หญิง​คน​หนึ่ง