ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ใจความสำคัญ

  • คำ​ทักทาย (1, 2)

  • คน​ดูหมิ่น​พระเจ้า​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลง​โทษ​แน่นอน (3-16)

    • มีคาเอล​โต้​เถียง​กับ​มาร (9)

    • คำ​พยากรณ์​ของ​เอโนค (14, 15)

  • ทำ​ตัว​ให้​เป็น​ที่​รัก​ของ​พระเจ้า​เสมอ (17-23)

  • ขอ​ให้​พระเจ้า​มี​สง่า​ราศี (24, 25)