ปฐมกาล 11:1-32

11  ตอน​นั้น​คน​ทั่ว​โลก​พูด​ภาษา​เดียว​กัน​หมด​และ​ใช้​คำ​ศัพท์​เหมือน​กัน  เมื่อ​มี​คน​เดิน​ทาง​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก​ก็​พบ​ที่​ราบ​แห่ง​หนึ่ง​ใน​แผ่นดิน​ชินาร์+ จึง​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น  พวก​เขา​พูด​กัน​ว่า “มา​เถอะ มา​ทำ​อิฐ*เผา​กัน” พวก​เขา​จึง​ใช้​อิฐ​แทน​หิน​และ​ใช้​ยาง​มะตอย​แทน​ปูน  แล้ว​พวก​เขา​ก็​พูด​ว่า “มา​สร้าง​เมือง​ของ​เรา​กัน​เถอะ และ​สร้าง​หอ​ให้​ยอด​สูง​เทียม​ฟ้า เรา​จะ​ได้​สร้าง​ชื่อเสียง​ไว้​และ​จะ​ได้​ไม่​กระจัด​กระจาย​ไป​ทั่ว​โลก”+  พระ​ยะโฮวา​สังเกต​ดู​มนุษย์​และ​เห็น​ว่า​พวก​เขา​สร้าง​เมือง​และ​หอ​สูง​กัน​อยู่  พระ​ยะโฮวา​จึง​พูด​ว่า “ดู​คน​พวก​นี้​สิ พวก​เขา​มา​รวม​ตัว​กัน​ทำ​งาน แล้ว​ยัง​พูด​ภาษา​เดียว​กัน+ แค่​เริ่ม​ต้น​ยัง​ทำ​ได้​ขนาด​นี้ แล้ว​ต่อ​ไป​ถ้า​พวก​เขา​คิด​จะ​ทำ​อะไร ก็​คง​ทำ​ได้​ทั้ง​หมด  เรา*+จะ​ลง​ไป​ทำ​ให้​ภาษา​ของ​พวก​เขา​ยุ่งเหยิง พวก​เขา​จะ​ได้​พูด​กัน​ไม่​รู้​เรื่อง”  พระ​ยะโฮวา​จึง​ทำ​ให้​พวก​เขา​กระจัด​กระจาย​ไป​ทั่ว​โลก+ พวก​เขา​จึง​เลิก​สร้าง​เมือง​นั้น  เมือง​นั้น​จึง​ถูก​เรียก​ว่า​บาเบล*+ เพราะ​ที่​เมือง​นั้น พระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​ภาษา​ของ​คน​ทั้ง​โลก​ยุ่งเหยิง และพระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​คน​จาก​เมือง​นั้น​กระจัด​กระจาย​ไป​ทั่ว​โลก 10  นี่​เป็น​บันทึก​ประวัติ​ของ​เชม+ สอง​ปี​ผ่าน​ไป​หลัง​น้ำ​ท่วม​โลก เชม​อายุ​ได้ 100 ปี จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​อาร์ปัคชาด+ 11  เมื่อ​เชม​มี​อาร์ปัคชาด​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 500 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน+ 12  อาร์ปัคชาด​อายุ​ได้ 35 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เชลาห์+ 13  เมื่อ​อาร์ปัคชาด​มี​เชลาห์​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 403 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 14  เชลาห์​อายุ​ได้ 30 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เอเบอร์+ 15  เมื่อ​เชลาห์​มี​เอเบอร์​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 403 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 16  เอเบอร์​อายุ​ได้ 34 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เปเลก+ 17  เมื่อ​เอเบอร์​มี​เปเลก​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 430 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 18  เปเลก​อายุ​ได้ 30 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เรอู+ 19  เมื่อ​เปเลก​มี​เรอู​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 209 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 20  เรอู​อายุ​ได้ 32 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เสรุก 21  เมื่อ​เรอู​มี​เสรุก​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 207 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 22  เสรุก​อายุ​ได้ 30 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​นาโฮร์ 23  เมื่อ​เสรุก​มี​นาโฮร์​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 200 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 24  นาโฮร์​อายุ​ได้ 29 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​เทราห์+ 25  เมื่อ​นาโฮร์​มี​เทราห์​แล้ว​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​อีก 119 ปี และ​มี​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​อีก​หลาย​คน 26  เทราห์​อายุ​ได้ 70 ปี​แล้ว​จึง​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​อับราม+ นาโฮร์+ และ​ฮาราน 27  นี่​เป็น​บันทึก​ประวัติ​ของ​เทราห์ เทราห์​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​อับราม นาโฮร์ และ​ฮาราน แล้ว​ฮาราน​มี​ลูก​ชาย​ชื่อ​โลท+ 28  ฮาราน​ตาย​ใน​แผ่นดิน​ที่​เขา​เกิด คือ​ใน​เมือง​เออร์+ของ​ชาว​เคลเดีย+ ขณะ​ที่​เทราห์​พ่อ​ของ​เขา​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ 29  ทั้ง​อับราม​และ​นาโฮร์​มี​ภรรยา ภรรยา​ของ​อับราม​ชื่อ​ซาราย+ ส่วน​ภรรยา​ของ​นาโฮร์​ชื่อ​มิลคาห์+ซึ่ง​เป็น​ลูก​สาว​ของ​ฮาราน ฮาราน​เป็น​พ่อ​ของ​มิลคาห์​กับ​อิสคาห์ 30  ส่วน​ซาราย​เป็น​หมัน+ ไม่​มี​ลูก 31  เทราห์​พา​อับราม​ลูก​ของ​เขา​กับ​ซาราย​ลูก​สะใภ้ และ​โลท​หลาน​ชาย+ซึ่ง​เป็น​ลูก​ชาย​ของ​ฮาราน ออก​จาก​เมือง​เออร์​ของ​ชาว​เคลเดีย​ไป​ที่​แผ่นดิน​คานาอัน+ เมื่อ​พวก​เขา​มา​ถึง​เมือง​ฮาราน+แล้ว​ก็​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น 32  เทราห์​ตาย​ที่​เมือง​ฮาราน​ตอน​อายุ 205 ปี

เชิงอรรถ

อิฐ​ใน​ที่​นี้​ทำ​จาก​ฟาง​กับ​โคลน​หรือ​ดิน​เหนียว​แล้ว​นำ​ไป​ตาก​แดด
คำ​ว่า “เรา” ใน​ภาษา​ฮีบรู​อาจ​หมาย​ถึง​สอง​บุคคล​หรือ​มาก​กว่า​นั้น
หรือ “บาบิโลน” แปล​ว่า “ความ​ยุ่งเหยิง”

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ