กันดารวิถี 33:1-56

33  ต่อ​ไป​นี้​คือ​การ​เดิน​ทาง​จาก​ที่​หนึ่ง​ไป​อีก​ที่​หนึ่ง​ของ​ชาว​อิสราเอล​เมื่อ​พวก​เขา​ออก​จาก​อียิปต์+โดย​เดิน​ทาง​เป็น​หมู่​เหล่า+ภาย​ใต้​การ​นำ​ของ​โมเสส​กับ​อาโรน+  ใน​การ​เดิน​ทาง​จาก​ที่​หนึ่ง​ไป​อีก​ที่​หนึ่ง​นั้น โมเสส​จด​บันทึก​จุด​ออก​เดิน​แต่​ละ​จุด​ไว้​ตาม​ที่​พระ​ยะโฮวา​สั่ง การ​เดิน​ทาง​ของ​พวก​เขา​จาก​ที่​หนึ่ง​ไป​อีก​ที่​หนึ่ง​เป็น​อย่าง​นี้+  ชาว​อิสราเอล​ออก​เดิน​ทาง​จาก​เมือง​ราเมเสส+ใน​วัน​ที่ 15 เดือน 1+ วัน​นั้น​เป็น​วัน​ถัด​จาก​วัน​ปัสกา+ พวก​เขา​เดิน​ออก​มา​อย่าง​องอาจ​ต่อ​หน้า​ชาว​อียิปต์​ทั้ง​หมด  ตอน​นั้น ชาว​อียิปต์​กำลัง​ฝังศพ​ลูก​ชาย​คน​โต​ทุก​คน​ของ​พวก​เขา​ที่​ถูก​พระ​ยะโฮวา​ประหาร​ชีวิต+ และ​พระ​ยะโฮวา​ลง​โทษ​พวก​เทพเจ้า​ของ​เขา​ตาม​ที่​พระองค์​พิพากษา​ไว้+  ชาว​อิสราเอล​เดิน​ทาง​จาก​เมือง​ราเมเสส​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​สุคคท+  จาก​สุคคท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เอธาม+ซึ่ง​อยู่​ริม​เขต​แดน​ที่​กันดาร  จาก​เอธาม พวก​เขา​วก​กลับ​ไป​ที่​ปีหะหิโรท​ซึ่ง​อยู่​ใกล้​พอ​ที่​จะ​มอง​เห็น​บาอัลเซโฟน+ และ​ตั้ง​ค่าย​พัก​ตรง​ข้าม​มิกดล+  แล้ว​พวก​เขา​ก็​เดิน​ทาง​จาก​ปีหะหิโรท​ข้าม​ทะเล+ไป​ที่​กันดาร+ และ​เดิน​อยู่​ใน​ที่​กันดาร​เอธาม+ 3 วัน แล้ว​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​มาราห์+  จาก​มาราห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​เอลิม ที่​เอลิม​มี​บ่อ​น้ำพุ 12 บ่อ และ​มี​ต้น​ปาล์ม 70 ต้น พวก​เขา​จึง​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​นั่น+ 10  จาก​เอลิม พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ริม​ทะเล​แดง 11  จาก​ทะเล​แดง พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​ใน​ที่​กันดาร​สีน+ 12  จาก​ที่​กันดาร​สีน พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​โดฟคาห์ 13  จาก​โดฟคาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​อาลูช 14  จาก​อาลูช พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เรฟีดิม+ ที่​นั่น​ไม่​มี​น้ำ​ให้​ประชาชน​ดื่ม 15  จาก​เรฟีดิม พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ใน​ที่​กันดาร​ซีนาย+ 16  แล้ว​พวก​เขา​ก็​เดิน​ทาง​จาก​ที่​กันดาร​ซีนาย​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ขิบโรทหัทธาอาวาห์+ 17  จาก​ขิบโรทหัทธาอาวาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ฮาเซโรท+ 18  จาก​ฮาเซโรท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ริทมาห์ 19  จาก​ริทมาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ริมโมนเปเรศ 20  จาก​ริมโมนเปเรศ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ลิบนาห์ 21  จาก​ลิบนาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ริสสาห์ 22  จาก​ริสสาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เคเฮลาธาห์ 23  จาก​เคเฮลาธาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ใน​แถบ​ภูเขา​เชเฟอร์ 24  แล้ว​พวก​เขา​เดิน​ทาง​จาก​แถบ​ภูเขา​เชเฟอร์​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ฮาราดาห์ 25  จาก​ฮาราดาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​มักเฮโลท 26  จาก​มักเฮโลท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป+ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ทาหัท 27  จาก​ทาหัท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เทราห์ 28  จาก​เทราห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​มิทคาห์ 29  จาก​มิทคาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ฮัชโมนาห์ 30  จาก​ฮัชโมนาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​โมเสโรท 31  จาก​โมเสโรท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เบเนยาอะคัน+ 32  จาก​เบเนยาอะคัน พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​โฮร์ฮักกีดกาด 33  จาก​โฮร์ฮักกีดกาด พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​โยทบาธาห์+ 34  จาก​โยทบาธาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​อับโรนาห์ 35  จาก​อับโรนาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​เอซีโอนเกเบอร์+ 36  จาก​เอซีโอนเกเบอร์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ใน​ที่​กันดาร​ซิน+ คือ​ที่​คาเดช 37  แล้ว​พวก​เขา​เดิน​ทาง​จาก​คาเดช​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ใน​แถบ​ภูเขา​โฮร์+บริเวณ​ชายแดน​แผ่นดิน​เอโดม 38  ปุโรหิต​อาโรน​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​โฮร์​ตาม​คำ​สั่ง​พระ​ยะโฮวา แล้ว​ตาย​ที่​นั่น​ใน​วัน​ที่ 1 เดือน 5 ปี​ที่ 40 นับ​จาก​ชาว​อิสราเอล​ออก​จาก​อียิปต์+ 39  อาโรน​อายุ 123 ปี​ตอน​ที่​ตาย​บน​ภูเขา​โฮร์ 40  ตอน​นั้น กษัตริย์​เมือง​อาราด+ชาว​คานาอัน​ซึ่ง​อาศัย​อยู่​ใน​เขต​เนเกบ​แผ่นดิน​คานาอัน​ได้​ยิน​ข่าว​ว่า​ชาว​อิสราเอล​กำลัง​เดิน​ทาง​มา 41  ต่อ​มา พวก​เขา​เดิน​ทาง​จาก​ภูเขา​โฮร์+ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ศัลโมนาห์ 42  จาก​ศัลโมนาห์ พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ปูโนน 43  จาก​ปูโนน พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​โอโบท+ 44  จาก​โอโบท พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​อิเยอาบาริม ริม​เขต​แดน​แผ่นดิน​โมอับ+ 45  จาก​อิเยอาบาริม พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​ดีโบนกาด+ 46  จาก​ดีโบนกาด พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​อัลโมนดิบลาธาอิม 47  จาก​อัลโมนดิบลาธาอิม พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ที่​แถบ​ภูเขา​ใน​อาบาริม+ ตรง​หน้า​ภูเขา​เนโบ+ 48  จาก​แถบ​ภูเขา​ใน​อาบาริม พวก​เขา​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง​ค่าย​พัก​ใน​ที่​ราบ​กันดาร​โมอับ ริม​ฝั่ง​แม่น้ำ​จอร์แดน​ตรง​ข้าม​กับ​เมือง​เยรีโค+ 49  และ​พวก​เขา​ตั้ง​ค่าย​พัก​อยู่​ที่​ริม​ฝั่ง​แม่น้ำ​จอร์แดน​นั้น ตั้ง​แต่​เบธเยชิโมท​ไป​จน​ถึง​อาเบลชิทธีม+ใน​ที่​ราบ​กันดาร​โมอับ 50  พระ​ยะโฮวา​พูด​กับ​โมเสส​ใน​ที่​ราบ​กันดาร​โมอับ ริม​ฝั่ง​แม่น้ำ​จอร์แดน​ตรง​ข้าม​กับ​เมือง​เยรีโค​ว่า 51  “ให้​พูด​กับ​ชาว​อิสราเอล​อย่าง​นี้ ‘พวก​เจ้า​จะ​ต้อง​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​คานาอัน+ 52  และ​ขับ​ไล่​ทุก​คน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่นดิน​นั้น​ออก​ไป​ต่อ​หน้า​พวก​เจ้า ให้​ทำลาย​รูป​สลัก​จาก​หิน+รวม​ทั้ง​รูป​เคารพ​ที่​ทำ​จาก​โลหะ​หล่อ+ทั้ง​หมด​ของ​พวก​เขา และ​ทำลาย​สถาน​บูชา​บน​ที่​สูง​ของ​พวก​เขา​ให้​สิ้น​ซาก+ 53  พวก​เจ้า​ต้อง​เข้า​ครอบครอง​แผ่นดิน​นั้น​และ​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น เพราะ​เรา​จะ​ยก​แผ่นดิน​นั้น​ให้​เป็น​สมบัติ​ของ​พวก​เจ้า+ 54  ให้​แบ่ง​ที่​ดิน​ให้​ตระกูล​และ​วงศ์​ตระกูล​ต่าง ๆ ของ​พวก​เจ้า​โดย​การ​จับ​ฉลาก+ ตระกูล​ไหน​คน​มาก​พวก​เจ้า​ก็​เพิ่ม​ที่​ดิน​ให้​เขา ตระกูล​ไหน​คน​น้อย​ก็​ลด​ขนาด​ที่​ดิน​ลง​มา+ มรดก​ที่​ดิน​ของ​แต่​ละ​ตระกูล​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​เขา​จับ​ฉลาก​ได้ พวก​เจ้า​จะ​ได้​มรดก​ที่​ดิน​ตาม​ที่​ตระกูล​ของ​พวก​เจ้า​ได้+ 55  “‘ถ้า​พวก​เจ้า​ไม่​ไล่​คน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่นดิน​นั้น​ออก​ไป​ให้​หมด+ คน​ที่​เหลือ​อยู่​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​เศษ​ผง​ใน​ตา​ของ​เจ้า​และ​เป็น​เหมือน​เสี้ยน​หนาม​ที่​ทิ่ม​แทง​เจ้า พวก​เขา​จะ​คอย​ก่อกวน​เจ้า​ใน​แผ่นดิน​ที่​เจ้า​ไป​อาศัย​อยู่​นั้น+ 56  และ​เรา​ตั้งใจ​จะ​ลง​โทษ​พวก​เขา​ยัง​ไง เรา​ก็​จะ​ลง​โทษ​พวก​เจ้า​อย่าง​นั้น​ด้วย’”+

เชิงอรรถ

ข้อมูลสำหรับศึกษา

วีดีโอและรูปภาพ