ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 2

จะเรียนรู้เรื่องพระเจ้าได้อย่างไร?

“เจ้า​ต้อง​พูด​ถึง​ข้อ​กฎหมาย​นี้​เสมอ ต้อง​อ่าน​และ​คิด​ใคร่ครวญ​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน เพื่อ​จะ​ทำ​ทุก​อย่าง​ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​กฎหมาย​นั้น​ได้​อย่าง​ครบ​ถ้วน แล้ว​เจ้า​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​ชีวิต และ​ตัดสิน​ใจ​ได้​อย่าง​ฉลาด​สุขุม”

โยชูวา 1:8

“อ่าน​หนังสือ​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​ด้วย​เสียง​ดัง รวม​ทั้ง​อธิบาย​ความ​หมาย​อย่าง​ชัดเจน ประชาชน​จึง​เข้าใจ​ข้อ​ความ​ที่​อ่าน”

เนหะมีย์ 8:8

“คน​ที่​มี​ความ​สุข​คือ​คน​ที่​ไม่​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​คน​ชั่ว . . . แต่​เขา​ชื่น​ชอบ​กฎหมาย​ของ​พระ​ยะโฮวา เขา​อ่าน​กฎหมาย​ของ​พระองค์​ด้วย​เสียง​เบา ๆ ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน . . . ไม่​ว่า​เขา​ทำ​อะไร​ก็​จะ​สำเร็จ”

สดุดี 1:1-3

“ฟีลิป​ก็​วิ่ง​ไป​ข้าง ๆ รถ​ม้า​และ​ได้​ยิน​ข้าราชการ​คน​นั้น​อ่าน​หนังสือ​ของ​ผู้​พยากรณ์​อิสยาห์ ฟีลิป​จึง​ถาม​ว่า ‘คุณ​เข้าใจ​เรื่อง​ที่​อ่าน​อยู่​ไหม?’ เขา​ตอบ​ว่า ‘ถ้า​ไม่​มี​ใคร​อธิบาย ผม​จะ​เข้าใจ​ได้​ยัง​ไง​ล่ะ?’”

กิจการ 8:30, 31

“พระเจ้า​เป็น​ผู้​ที่​มนุษย์​มอง​ไม่​เห็น แต่​เมื่อ​มนุษย์​สังเกต​สิ่ง​ที่​พระองค์​สร้าง​ไว้ ก็​จะ​เห็น​คุณลักษณะ​ต่าง ๆ ของ​พระองค์​อย่าง​ชัดเจน​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​โลก​เป็น​ต้น​มา ทั้ง​ความ​เป็น​พระเจ้า​และ​ฤทธิ์​อำนาจ​ถาวร​ของ​พระองค์ ดัง​นั้น พวก​เขา​จึง​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว”

โรม 1:20

“ให้​คุณ​คิด​ใคร่ครวญ​และ​ทุ่มเท​กับ​เรื่อง​เหล่า​นี้ เพื่อ​คน​อื่น​จะ​เห็น​ความ​ก้าว​หน้า​ของ​คุณ​ได้​ชัดเจน”

1 ทิโมธี 4:15

“ให้​เรา​สนใจ​กัน เรา​จะ​ได้​กระตุ้น​กัน​ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดี อย่า​ขาด​การ​ประชุม”

ฮีบรู 10:24, 25

“ถ้า​ใคร​ใน​พวก​คุณ​ขาด​สติ​ปัญญา ให้​เขา​พยายาม​ขอ​จาก​พระเจ้า​ต่อ ๆ ไป แล้ว​เขา​จะ​ได้​รับ​จาก​พระองค์ เพราะ​พระเจ้า​เต็ม​ใจ​ให้​ทุก​คน​อย่าง​ใจ​กว้าง​และ​ไม่​เคย​ต่อ​ว่า”

ยากอบ 1:5