ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 19

มีเรื่องอะไรบ้างในส่วนต่าง ๆ ของคัมภีร์ไบเบิล?

พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู (“พันธสัญญา​เดิม”)

เพนทาทุก (5 เล่ม):

ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี เฉลย​ธรรมบัญญัติ

เรื่อง​ราว​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​สิ่ง​ต่าง ๆ จน​ถึง​การ​เริ่ม​ต้น​ของ​ชาติ​อิสราเอล​ใน​สมัย​ก่อน

หนังสือ​ประวัติศาสตร์ (12 เล่ม):

โยชูวา ผู้​วินิจฉัย นาง​รูธ

ชาติ​อิสราเอล​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ และ​เหตุ​การณ์​ต่าง ๆ ที่​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​นั้น

1 ซามูเอล 2 ซามูเอล 1 พงศ์กษัตริย์ 2 พงศ์กษัตริย์ 1 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร

ประวัติศาสตร์​ของ​ชาติ​อิสราเอล​ไป​จน​ถึง​การ​ทำลาย​กรุง​เยรูซาเล็ม

เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์

ประวัติ​ความ​เป็น​มา​ของ​ชาว​ยิว​หลัง​จาก​ถูก​ปล่อย​จาก​การ​เป็น​ทาส​ใน​บาบิโลน

หนังสือ​กวี (5 เล่ม):

โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ เพลง​โซโลมอน

คำ​พูด​สอน​ใจ​และ​บทเพลง​ต่าง ๆ

หนังสือ​พยากรณ์ (17 เล่ม):

อิสยาห์ เยเรมีย์ เพลง​คร่ำ​ครวญ เอเสเคียล ดาเนียล โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี

คำ​พยากรณ์​หรือ​ข่าวสาร​ที่​พระเจ้า​บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​ประชาชน​ของ​พระองค์

พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก (“พันธสัญญา​ใหม่”)

หนังสือ​ข่าว​ดี​สี่​เล่ม (4 เล่ม):

มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น

ประวัติ​เกี่ยว​กับ​ชีวิต​และ​งาน​รับใช้​ของ​พระ​เยซู

หนังสือ​กิจการ​ของ​อัครสาวก (1 เล่ม):

ประวัติ​เกี่ยว​กับ​การ​เริ่ม​ต้น​ประชาคม​คริสเตียน​และ​งาน​ของ​มิชชันนารี

หนังสือ​ที่​เป็น​จดหมาย (21 เล่ม):

โรม 1 โครินธ์ 2 โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี 1 เธสะโลนิกา 2 เธสะโลนิกา

จดหมาย​ถึง​ประชาคม​คริสเตียน​หลาย​แห่ง

1 ทิโมธี 2 ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน

จดหมาย​ถึง​พี่​น้อง​คริสเตียน​แต่​ละ​คน​เป็น​ส่วน​ตัว

ฮีบรู ยากอบ 1 เปโตร 2 เปโตร 1 ยอห์น 2 ยอห์น 3 ยอห์น ยูดา

จดหมาย​ถึง​พี่​น้อง​คริสเตียน​ทั่ว​ไป

หนังสือ​วิวรณ์ (1 เล่ม):

ชุด​คำ​พยากรณ์​ที่​อัครสาวก​ยอห์น​ได้​รับ​ผ่าน​ทาง​นิมิต