ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 11

ตายแล้วไปไหน?

“เมื่อ​เขา​หมด​ลม​หายใจ เขา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน และ​ใน​วัน​นั้น​ความ​คิด​ของ​เขา​ก็​สูญ​หาย​ไป”

สดุดี 146:4

“คน​เป็น​รู้​ว่า​เขา​จะ​ตาย แต่​คน​ตาย​ไม่​รู้​อะไร​เลย . . . ไม่​ว่า​คุณ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ทำ​ให้​สุด​กำลัง เพราะ​ใน​หลุม​ศพ​ที่​คุณ​จะ​ไป​อยู่​นั้น ไม่​มี​งาน โครงการ ความ​รู้ หรือ​สติ​ปัญญา​ใด ๆ ทั้ง​สิ้น”

ปัญญาจารย์ 9:5, 10

“พระ​เยซู​ก็​บอก​พวก​เขา​ว่า ‘ลาซารัส​เพื่อน​ของ​พวก​เรา​หลับ​อยู่ ผม​จะ​ไป​ปลุก​เขา’ ที่​จริง พระ​เยซู​หมาย​ความ​ว่า​ลาซารัส​ตาย​แล้ว แต่​พวก​เขา​คิด​ว่า​ท่าน​พูด​ถึง​การ​นอน​หลับ​พักผ่อน พระ​เยซู​จึง​พูด​กับ​พวก​เขา​ตรง ๆ ว่า ‘ลาซารัส​ตาย​แล้ว’”

ยอห์น 11:11, 13, 14