ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 6

คัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับเมสสิยาห์อย่างไร?

คำ​พยากรณ์

“ส่วน​เบธเลเฮม​เอฟราธาห์ . . . เรา​จะ​ตั้ง​คน​หนึ่ง​จาก​เมือง​นี้​ให้​เป็น​ผู้​ปกครอง​อิสราเอล”

มีคาห์ 5:2

เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง

“พระ​เยซู​เกิด​ที่​เมือง​เบธเลเฮม​ใน​แคว้น​ยูเดีย​ตอน​ที่​เฮโรด​เป็น​กษัตริย์ ต่อ​มา​มี​พวก​โหร​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก​มา​ที่​กรุง​เยรูซาเล็ม”

มัทธิว 2:1

คำ​พยากรณ์

“พวก​เขา​เอา​เสื้อ​ผ้า​ของ​ผม​แบ่ง​กัน และ​เอา​เสื้อ​ผม​มา​จับ​ฉลาก​กัน”

สดุดี 22:18

เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง

“พอ​พวก​ทหาร​ตรึง​พระ​เยซู​บน​เสา​แล้ว ก็​เอา​เสื้อ​ชั้น​นอก​ของ​ท่าน​มา​แบ่ง​เป็น 4 ส่วน . . . แต่​พอ​พวก​เขา​หยิบ​เสื้อ​ตัว​ใน​มา ก็​เห็น​ว่า​เสื้อ​นั้น​ไม่​มี​ตะเข็บ เป็น​แบบ​ที่​ทอ​เป็น​ชิ้น​เดียว​ตลอด​ทั้ง​ตัว พวก​เขา​จึง​พูด​กัน​ว่า ‘อย่า​ฉีก​เลย มา​จับ​ฉลาก​กัน​ดี​กว่า​ว่า​ใคร​จะ​ได้’”

ยอห์น 19:23, 24

คำ​พยากรณ์

“พระองค์​ป้องกัน​กระดูก​ทุก​ชิ้น​ของ​เขา กระดูก​ของ​เขา​ไม่​หัก​เลย​แม้​แต่​ท่อน​เดียว”

สดุดี 34:20

เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง

“พอ​มา​ถึง​พระ​เยซู พวก​เขา​เห็น​ว่า​ท่าน​ตาย​แล้ว จึง​ไม่​ได้​ทุบ​ขา​ของ​ท่าน​ให้​หัก”

ยอห์น 19:33

คำ​พยากรณ์

“เขา​ถูก​แทง​เพราะ​การ​ทำ​ชั่ว​ของ​เรา”

อิสยาห์ 53:5

เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง

“ทหาร​คน​หนึ่ง​เอา​หอก​แทง​สีข้าง​พระ​เยซู เลือด​กับ​น้ำ​ก็​ไหล​ออก​มา​ทันที”

ยอห์น 19:34

คำ​พยากรณ์

“พวก​เขา​จึง​จ่าย​ค่า​จ้าง​ให้​ผม​เป็น​เงิน 30 เชเขล”

เศคาริยาห์ 11:12, 13

เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง

“มี​คน​หนึ่ง​ใน​อัครสาวก 12 คน​ชื่อ​ยูดาส​อิสคาริโอท​ไป​หา​พวก​ปุโรหิต​ใหญ่ และ​ถาม​ว่า ‘ถ้า​ผม​ช่วย​ให้​พวก​คุณ​จับ​พระ​เยซู​ได้ พวก​คุณ​จะ​ให้​อะไร​ผม?’ พวก​ปุโรหิต​ใหญ่​ตก​ลง​จะ​ให้​เหรียญ​เงิน​เขา 30 เหรียญ”

มัทธิว 26:14, 15; 27:5