ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำ​ถาม 3

คัมภีร์ไบเบิลมาจากไหน?

“โมเสส​บันทึก​ทุก​สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​พูด​ไว้”

อพยพ 24:4

“ดาเนียล​ฝัน​และ​เห็น​นิมิต​ตอน​ที่​นอน​อยู่ แล้ว​เขา​ก็​บันทึก​เรื่อง​ทั้ง​หมด​ไว้”

ดาเนียล 7:1

“เมื่อ​พวก​คุณ​ได้​ยิน​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​จาก​เรา พวก​คุณ​ยอม​รับ​คำ​สอน​นั้น​ไว้​เหมือน​เป็น​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​จริง ๆ ไม่​ใช่​ของ​มนุษย์”

1 เธสะโลนิกา 2:13

“พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน พระเจ้า​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ขึ้น​มา มี​ประโยชน์​สำหรับ​สอน”

2 ทิโมธี 3:16

“คำ​พยากรณ์​ทุก​เรื่อง​ไม่​ได้​มี​ขึ้น​ตาม​ใจ​มนุษย์ แต่​มนุษย์​พูด​สิ่ง​ที่​มา​จาก​พระเจ้า​ตาม​ที่​พลัง​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์​ชี้​นำ”

2 เปโตร 1:21