ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

มารู้จักคำสอนของพระเจ้า

คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ข่าวสาร​จาก​พระเจ้า​ถึง​เรา​ใน​ทุก​วัน​นี้ พระ​คัมภีร์​ช่วย​ให้​เรา​รู้​ว่า​จะ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไร​ให้​ประสบ​ความ​สำเร็จ​และ​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอ​ใจ คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​ช่วย​ตอบ​คำ​ถาม​ต่าง ๆ เหล่า​นี้​ด้วย เช่น

 1. 1 ใคร​เป็น​พระเจ้า?

 2. 2 จะ​เรียน​รู้​เรื่อง​พระเจ้า​ได้​อย่าง​ไร?

 3. 3 คัมภีร์​ไบเบิล​มา​จาก​ไหน?

 4. 4 คัมภีร์​ไบเบิล​ถูก​ต้อง​ตาม​หลัก​วิทยาศาสตร์​ไหม?

 5. 5 เรื่อง​หลัก​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​คือ​อะไร?

 6. 6 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​เมสสิยาห์​อย่าง​ไร?

 7. 7 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​สมัย​ของ​เรา​อย่าง​ไร?

 8. 8 พระเจ้า​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ทุกข์​ไหม?

 9. 9 ทำไม​คน​เรา​ต้อง​มี​ความ​ทุกข์?

 10. 10 คัมภีร์​ไบเบิล​มี​คำ​สัญญา​อะไร​เกี่ยว​กับ​อนาคต?

 11. 11 ตาย​แล้ว​ไป​ไหน?

 12. 12 มี​ความ​หวัง​อะไร​สำหรับ​คน​ตาย?

 13. 13 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร​เรื่อง​การ​ทำ​งาน?

 14. 14 จะ​ใช้​เงิน​อย่าง​ฉลาด​ได้​อย่าง​ไร?

 15. 15 อยาก​ได้​ความ​สุข​แท้​ต้อง​ทำ​อะไร?

 16. 16 จะ​ทำ​อย่าง​ไร​เมื่อ​มี​เรื่อง​กังวล?

 17. 17 คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​ครอบครัว​ได้​อย่าง​ไร?

 18. 18 เรา​จะ​สนิท​กับ​พระเจ้า​ได้​อย่าง​ไร?

 19. 19 มี​เรื่อง​อะไร​บ้าง​ใน​ส่วน​ต่าง ๆ ของ​คัมภีร์​ไบเบิล?

 20. 20 อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​ไร​ให้​ได้​ประโยชน์​มาก​ที่​สุด?

เรา​จะ​หา​ข้อ​คัมภีร์​ต่าง ๆ ได้​อย่าง​ไร

คัมภีร์​ไบเบิล​ประกอบ​ด้วย​หนังสือ​เล่ม​เล็ก ๆ 66 เล่ม แบ่ง​เป็น​สอง​ส่วน​คือ ภาค​ภาษา​ฮีบรู​และ​อาราเมอิก (“พันธสัญญา​เดิม”) และ​ภาค​ภาษา​กรีก (“พันธสัญญา​ใหม่”) หนังสือ​เล่ม​เล็ก​เหล่า​นี้​แบ่ง​เป็น​บท​และ​ข้อ เมื่อ​มี​การ​อ้าง​ถึง​พระ​คัมภีร์ ตัว​เลข​แรก​หลัง​ชื่อ​หนังสือ​จะ​บอก​บท และ​ตัว​เลข​ถัด​มา​จะ​บอก​ข้อ เช่น ปฐมกาล 1:1 หมาย​ถึง​หนังสือ​ปฐมกาล​บท 1 ข้อ 1