ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ข​11

วิหาร​ใน​สมัย​ศตวรรษ​แรก

 1. ส่วน​ต่าง ๆ ของ​วิหาร

 2. 1 ห้อง​บริสุทธิ์​ที่​สุด

 3. 2 ห้อง​บริสุทธิ์

 4. 3 แท่น​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เผา

 5. 4 ทะเล​ทองแดง

 6. 5 ลาน​สำหรับ​ปุโรหิต

 7. 6 ลาน​สำหรับ​ชาว​อิสราเอล

 8. 7 ลาน​สำหรับ​ผู้​หญิง

 9. 8 ลาน​สำหรับ​คน​ต่าง​ชาติ

 10. 9 ที่​กั้น (โซเรก)

 11. 10 ระเบียง​ทาง​เดิน​ของ​กษัตริย์

 12. 11 ระเบียง​ทาง​เดิน​ของ​โซโลมอน

 13. 12 ป้อม​อันโทเนีย