ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ข​12-ก

เหตุการณ์ในสัปดาห์ที่พระเยซูตาย (ส่วน 1)

8 นิสาน (วัน​สะบาโต)

ดวง​อาทิตย์​ตก (วัน​ของ​ชาว​ยิว​เริ่ม​และ​สิ้น​สุด​ตอน​ดวง​อาทิตย์​ตก)

 • ถึง​หมู่​บ้าน​เบธานี​ก่อน​วัน​ปัสกา 6 วัน

ดวง​อาทิตย์​ขึ้น

ดวง​อาทิตย์​ตก

9 นิสาน

ดวง​อาทิตย์​ตก

 • กิน​อาหาร​กับ​ซีโมน​คน​โรค​เรื้อน

 • มารีย์​เท​น้ำมัน​หอม​ลง​บน​หัว​พระ​เยซู

 • ชาว​ยิว​มา​หา​พระ​เยซู​กับ​ลาซารัส

ดวง​อาทิตย์​ขึ้น

 • เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม​อย่าง​ผู้​มี​ชัย

 • สอน​ใน​วิหาร

ดวง​อาทิตย์​ตก

10 นิสาน

ดวง​อาทิตย์​ตก

 • พัก​ค้าง​คืน​ที่​หมู่​บ้าน​เบธานี

ดวง​อาทิตย์​ขึ้น

 • เดิน​ทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​แต่​เช้า

 • ชำระ​วิหาร

 • พระ​ยะโฮวา​พูด​กับ​พระ​เยซู​จาก​สวรรค์

ดวง​อาทิตย์​ตก

11 นิสาน

ดวง​อาทิตย์​ตก

ดวง​อาทิตย์​ขึ้น

 • สอน​ใน​วิหาร​โดย​ใช้​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ

 • ตำหนิ​พวก​ฟาริสี

 • สังเกต​ดู​แม่​ม่าย​ที่​บริจาค​เงิน

 • บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​ทำลาย และ​อธิบาย​สัญญาณ​เรื่อง​การ​ประทับ​ของ​ท่าน

ดวง​อาทิตย์​ตก