ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ข​14-ก

การชั่งตวงวัด

 • มาตรา​ตวง​ของ​เหลว

 • โคระ (10 บัท หรือ 60 ฮิน)

  220 ลิตร

 • บัท (6 ฮิน)

  22 ลิตร

 • ฮิน (12 ลก)

  3.67 ลิตร

 • ลก (1/12 ฮิน)

  0.31 ลิตร

 • มาตรา​ตวง​ของ​แห้ง

 • โฮเมอร์ (1 โคระ หรือ 10 เอฟาห์)

  220 ลิตร

 • เอฟาห์ (3 ซีห์ หรือ 10 โอเมอร์)

  22 ลิตร

 • ซีห์ (31/3 โอเมอร์)

  7.33 ลิตร

 • โอเมอร์ (14/5 ขาบ)

  2.2 ลิตร

 • ขาบ

  1.22 ลิตร

 • ควอร์ต

  1.08 ลิตร

 • มาตรา​วัด​ความ​ยาว

 • ไม้​วัด​ยาว (6 ศอก​ยาว)

  3.11 เมตร

 • ไม้​วัด (6 ศอก)

  2.67 เมตร

 • ฟาทอม

  1.8 เมตร

 • ศอก​ยาว (7 ฝ่า​มือ)

  51.8 ซม.

 • ศอก (2 คืบ หรือ 6 ฝ่า​มือ)

  44.5 ซม.

 • ศอก​สั้น

  38 ซม.

 • 1 ซทาดิออน​ของ​โรมัน

  1/8 ไมล์​ของ​โรมัน

 1. 1 นิ้ว​มือ (1/4 ฝ่า​มือ)

  1.85 ซม.

 2. 2 ฝ่า​มือ (4 นิ้ว​มือ)

  7.4 ซม.

 3. 3 คืบ (3 ฝ่า​มือ)

  22.2 ซม.